Nytt projekt ska föra samman nya och gamla kommuninvånare

"In i Vellinge" är ett samarbetsprojekt mellan Röda korset (MedMänniskaNu), Rädda barnen och Vellinge kommun. Syftet är att stärka integrationen i kommunen genom möten mellan människor.

Ansvarig för projektet är Veronica Öjfelth, som är projektanställd under ett år för att verka som en länk mellan kommunen, ideella organisationer och engagerade individer i Vellinge kommun.

-Målet med projektet är att göra det enkelt för gamla och nya kommuninvånare att träffas socialt och att lära känna varandra. Detta gör vi genom att uppmuntra till samverkan mellan de olika föreningarna och organisationerna i Vellinge, säger hon om projektet.

Ett syfte med projektet är även att förmedla kontakter till föreningar och organisationer som har mentorprogram, studiecirklar, gruppträffar och andra aktiviteter.

-Till exempel planerar vi just nu för en gemensam tjejmiddag den 8 mars då vi ska fira internationella kvinnodagen. På sådana och liknande events framöver hoppas vi att det ska knytas kontakter mellan människor och mellan olika föreningar, säger Veronica Öjfelth, och fortsätter:

-Målet med "In i Vellinge" är att Vellingebor enkelt ska kunna få information om hur man kan engagera sig på olika sätt i en av de många föreningar som verkar för integration i Vellinge kommun. Vi guidar dig vidare, säger Veronica Öjfelth.

Vill du komma i kontakt med Veronica Öjfelth så når du henne på e-post: veronica.ojfelth@vellinge.se.