Det finns ett fåtal platser kvar till Vellinge kommuns näringslivsfrukost 14 december

Tema: Digitalisering

Digitalisering kommer att påverka ditt företag!
Digitalisering är ett ämne som berör oss alla på de flesta områden i livet. Som företagare kan nivån av den digitala kunskapen få stora ekonomiska konsekvenser. Många utmaingar och energikrävande förändringar kan krävas. Digitalisering medför dock stora möjligheter till vinster och spridning och därmed tillväxt om man låter digitaliseringen bli en språngbräda.

Program 14 december

08.00 Dörrarna öppnas "Frukost och mingel"
08.15 Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler
08.20 Rickard Åkerman, Vellinge kommun
08.40 Fyll på frukosten
08.55 Magnus Thure Nilsson och Anna Lindén, Media Evolution
08.15 Petra Jonsson, Majas Cottage
08.25 Dragning av vinst, ta med ditt visitkort
Plats: Norregård, Falsterbo
Adress: Gröna trog 3

Om Vellinge kommuns näringslivsfrukostar

Frukostmötena är kostnadsfria. Om du anmält dig och uteblir utan att meddela oss tar vi en avgift på 200 kr.
Då vi dessvärre fick neka flera att komma på grund av stort intresse och väldigt många anmälda så uppmuntrar vi er att inte vänta till sista anmälningsdagen då platserna är begränsade.