Fullt hus på årets första företagsfrukost

Torsdagen den 9 februari var det dags för årets första företagsfrukost. Den här gången hölls den på Vellinge Gästis och det var runt 100 företagare som möttes upp.

Företagarfrukost den 9 februari 2017

Vellinge kommuns företagsfrukostar är ett forum för kommunens näringsidkare att mötas och utbyta erfarenheter. På träffarna deltar även delar av kommunens tjänstemän och kommunalråd. Alla träffar har en fast informationspunkt där kommunstyrelsens ordförande informerar om vad som är på gång i kommunen, och utöver detta en kortare tema-föreläsning. Årets första föreläsning hölls av Benjamin Palmqvist från produktionsbyrån Simple Agency som pratade om digital marknadsföring och strategi.

Vellinge kommuns företagsfrukost hålls fyra gånger årligen och nästa är i juni. Du hittar mer information och kalendarium här.