Hoppa till innehåll

Ljungenskolans fritidshem

Fritidshemmet erbjuder skolbarnomsorg före och efter skolan för de elever vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

På Ljungenskolans fritidshem arbetar vi medvetet med de övergripande målen från läroplanen:

Planering

Vid planeringen av undervisningen läggs stor vikt vid elevernas önskemål, intressen, behov och erfarenheter. Det läggs stor vikt vid att utveckla elevernas förmågor i relationsskapande, initiativtagande, skapande samt lek och rörelse.

Öppettider

Ljungenskolans fritidshem erbjuder omsorg och lärande för de elever vars föräldrar studerar eller arbetar och därför behöver heldagsomsorg för sina barn. Fritidshemmet öppnar kl. 6.30 och har öppet fram tills skoldagen börjar. Efter skoldagens slut har fritidshemmet verksamhet fram till klockan 18.00. Fritidshemmet har även öppet under alla skollov.

Avdelningar

På Ljungenskolan finns sex olika fritidsavdelningar: Förskoleklassens fritids, Ettornas fritids, Tvåornas fritids, Treornas fritids, Fritidsklubben och Grundsärskolans fritids, som samtliga har sin verksamhet i samma lokaler som eleverna har sin skolundervisning. Fritidsklubben tar emot de äldre eleverna från årskurs 4 och uppåt.

Eleverna har möjlighet att gå på fritids till och med det läsår de fyller 13 år. För grundsärskolans elever erbjuds därefter fritidsplats på Ljungklockan i Skanör.

Telefonnummer:

Förskoleklassens fritids 040-42 58 63
Ettornas fritids 040-42 58 65
Tvåornas fritids 040-42 58 66
Treornas fritids 040-42 58 68
Fritidsklubben 0733-55 58 53
Grundsärskolans fritids 040-42 51 40

Publicerad:
13 augusti, 2018
Senast uppdaterad:
9 maj, 2019