Kommunfullmäktige 27 februari

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan besöka sammanträdena som hålls i salen Måkläppen på kommunhuset.

Det går att följa dem via vår webbsändning. Du kan också titta på webbsändningen i efterhand.

Kungörelsen finns tillgänglig att läsa på sidan med Kalleser och protokoll Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Länk till vår webbsändingar

Publicerad:
8 januari, 2019