Kommunfullmäktige den 12 december

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan besöka sammanträdena som hålls i salen Måkläppen på kommunhuset.

Kungörelsen finns tillgänglig att läsa på sidan med Kallelser och protokoll

Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil. Kungörelser innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet.

Publicerad:
6 december, 2018