Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen ansvarar för kommunens verksamhet inom utbildning, barnomsorg, elevhälsa, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.