Hoppa till innehåll

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring

En trygghetsvandring ska stötta det brottsförebyggande arbetet så att alla ska uppleva att det är tryggt och snyggt där vi bor, arbetar och utöva fritidsaktiviteter. Syftet med trygghetsvandring är att göra iakttagelser, notera och i förlängningen arbeta för att förbättra platser för att öka tryggheten.

Trygghetsvandringar genomförs på olika platser i Vellinge kommun och är en viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. På trygghetsvandringarna deltar olika aktörer så som kommunalråd, polis, bostadsbolag, företagare och privatpersoner.

Alla kan delta

Alla är välkomna att delta i trygghetsvandringarna däremot kan trygghetsvandringar ibland ha olika fokus. Vad som är tryggt på en plats för en person behöver inte betyda att platsen är trygg för en annan. Exempelvis upplever kvinnor och män, äldre och unga många gånger platser olika. Genom att vara med på en trygghetsvandring skapar du förutsättningar för trygga och trivsamma miljöer i din närhet.

Trygghetsvandring 2023 Vellinge tätort

Följ med och trygghetsvandra med representanter från bland annat Vellinge kommun (tjänstepersoner och politiker), Vellingebostäder och polis. Under trygghetsvandringen har du möjlighet att vara med och påverka platsers betydelse och på så vis stötta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet som sker inom kommunen.

Var med och identifiera vad som kan upplevs som otryggt, vad som kan behövas åtgärdas och vad som är fint på platsen och bör värnas om och förstärkas. Det kan handla om buskage som behöver klippas, belysning som behöver åtgärdas eller att platser känns otrygga.

Via länken nedan kan du enkelt registrera dina synpunkter och förbättringsförslag.

Här lämnar du dina synpunkter

imagerol3m.png

Trygghetsvandringen kommer att innefatta delar av gator och platser så som Herretorpsskolan, Vattentornsgatan, Vipgränden, Hököpingevägen, Framtidskompassen, Trädgårdsgatan.

Beroende på antal deltagare kan trygghetsvandringen komma att delas upp i två olika grupper och två olika rutter.

Publicerad:
20 december, 2022