Hoppa till innehåll

Trygghetsvandring

Trygghetsvandring

En trygghetsvandring ska stötta det brottsförebyggande arbetet så att alla ska uppleva att det är tryggt och snyggt där vi bor, arbetar och utöva fritidsaktiviteter. Syftet med trygghetsvandring är att göra iakttagelser, notera och i förlängningen arbeta för att förbättra platser för att öka tryggheten.

Trygghetsvandringar genomförs på olika platser i Vellinge kommun och är en viktig del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. På trygghetsvandringarna deltar olika aktörer så som kommunalråd, polis, bostadsbolag, företagare och privatpersoner.

Trygghetsvandring 2023 Vellinge tätort

Trygghetsvandringen ägde rum den 31 januari i Vellinge tätort. Se tidslinjen intill under rubriken "Återkoppling av trygghetsvandringen" för att läsa en sammanställning av synpunkter och åtgärder.

Det blev en bra och givande trygghetsvandring med stort engagemang och många värdefulla synpunkter som vi tar med oss för att förbättra tryggheten längs stråket. Det är genom samverkan och gemensamt arbete som vi kan stärka tryggheten i kommunen. Stort tack till alla som tagit sig tid och bidragit. Det betyder mycket att det är så många som bryr sig, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

imagerol3m.png

Trygghetsvandringen innefattade delar av gator och platser så som Herretorpsskolan, Vattentornsgatan, Vipgränden, Hököpingevägen, Framtidskompassen, Trädgårdsgatan.

Trygghetsvandring i Vellinge

Tisdagen den 31 januari deltog ett 30-tal under trygghetsvandringen i Vellinge tätort. Under vandringen kunde boende, tillsammans med det lokala brottsförebyggande rådet, tjänstepersoner från kommunen, Vellingebostäder och polisen, tycka till om närmiljön. Vellinge kommun, Vellingebostäder och polisen har samverkat kring de synpunkter som kommit in under trygghetsvandringen och tagit fram en sammanställning och åtgärdsplan. Läs hela sammanställningen här.
Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:27