Hoppa till innehåll

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

För att nå framgång inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet krävs ett långsiktigt, kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt. Samverkansöverenskommelsen är framtagen mellan Vellinge kommun och lokalpolisområde Trelleborg för att förebygga att brott sker och upprätthålla tryggheten.

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Detta görs genom att tydliggöra åtaganden aktörerna emellan. Målet är att förebygga att brott sker och upprätthålla tryggheten i Vellinge kommun.

Inom ramen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet är samverkan avgörande. Kommun och polis ska gemensamt med andra aktörer arbeta långsiktigt, systematiskt och kunskapsbaserat med det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Fokusområdena för åren 2023-2026 inom samverkansöverenskommelsen är:

1. Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis..pdf (PDF-dokument, 4,1 MB)
2. Lägesbild mellan kommun och polis _20221128.pdf (PDF-dokument, 14,1 MB)
3. Åtgärdsplan, kommun och polis.pdf (PDF-dokument, 1,9 MB)

Nytt samverkansavtal mellan Vellinge kommun och polisen

Under fredagen undertecknades en ny samverkansöverenskommelse mellan kommun och lokalpolisområde Trelleborg.
Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:27