Hoppa till innehåll

Samverkan mellan Vellinge kommun och polisen

Kommunen och polisen har ingått i ett samverkansavtal för att skapa ett effektivare gemensamt arbete och därigenom öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.

Samverkansavtal med polisen

Samverkansavtalet är ett verktyg för att skapa struktur och systematik i samverkan mellan kommunen och polisen. Avtalet utgör ett gemensamt och övergripande dokument som beskriver de problem som parterna valt att samverka om under en mandatperiod. Det tydliggör också vilka åtaganden som kommunen respektive polisen har i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Det nuvarande avtalet gäller för perioden 2019 till 2022. Det har två fokusområden:

För varje fokusområde finns konkreta åtgärder kopplade, och mål i form av exempelvis minskat antal trafikolyckor. Resultatet följs upp kontinuerligt för att säkerställa att åtgärderna får önskad effekt.

Senast uppdaterad:
30 april, 2019