Hoppa till innehåll

Lokala brottsförebyggande rådet

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) fungerar som ett nätverk bestående av representanter från kommunen (både politiker som tjänstemän), andra myndigheter och organisationer verksamma inom Vellinge kommun.

Rådet har fyra sammanträden årligen. Du hittar protokoll och representanter i rådet nedan.

Mötesdatum 2022

Datum Tid Plats
1 feb klockan 15:00 - 17:00 Plats meddelas senare
26 april klockan 15:00 - 17:00 Plats meddelas senare
6 september klockan 15:00 - 17:00 Plats meddelas senare
15 november klockan 15:00 - 17:00 Plats meddelas senare
Representanter i rådet

Ordinarie ledamöter

Organisation

Carina Wutzler (M) Kommunstyrelsen/ordförande
Andreas Johansson (L) Oppositionen
Gustav Schyllert (M) Utbildningsnämnden
Marie-Louise Bergman (M) Miljö- och byggnadsnämnden
Martin Von Gertten (M) Tekniska nämnden
Mavis Zander (M) Omsorgsnämnden
Roger Ericsson Individ och familj, omsorgsavdelningen
Mats Persson Fritid, samhällsbyggnadsavdelningen
Anna Möller Samhällsbyggnadsavdelningen
Stefanie Sennevall Utbildningsavdelningen
Ulf Andersson Tekniska, samhällsbyggnadsavdelningen
Michael Horn af Rantzien Miljö, samhällsbyggnadsavdelningen
Mia Wendt Företagarföreningsrepresentant
Mats Rindborn Polis
Maria Jerlamar Molin Polis
Martin Reslow Vellingebostäder
Börje Fennhagen Fastighet, samhällsbyggnadsavdelningen
Tina Larsen Trygghets- och säkerhetsutvecklare
Eva Malmberg Sekreterare
Publicerad:
6 februari, 2019
Senast uppdaterad:
24 maj, 2021