Hoppa till innehåll

Kamerabevakning av kommunens objekt

Kommunen kamerabevakar en del kommunala objekt. Syftet är att förebygga brott och olyckor, minska skadegörelse och upptäcka bränder. Kamerabevakning är en av många förebyggande åtgärder.

Syftet med kamerabevakningen

Rättslig grund för kamerabevakningen

Kommunens kamerabevakning stödjer sig på Kamerabevakningslagen (2018:1200). Den innebär bland annat:

Har du frågor?

Du får gärna kontakta kommunen om du har frågor kring vår kamerabevakning. Allmänna frågor kan ställas via e-post vellinge.kommun@vellinge.se, eller via telefon 040-42 50 00.

Om din fråga rör vår hantering av personuppgifter i samband med kamerabevakning, så kan du också vända dig direkt till kommunens dataskyddsombud: dataskyddsombud@vellinge.se.

Om du anser att Vellinge kommuns kamerabevakning bryter mot lagar, regler eller avtal så kan du vända dig till Datainspktionen, som är tillsynsmyndighet för all kamerabevakning i Sverige.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) webbplats

Senast uppdaterad:
1 februari 2024 13:27