Hoppa till innehåll

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Kommunen arbetar långsiktigt och strategiskt med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor.

Vellinge kommun samverkar med både interna och externa aktörer så som polis, räddningstjänsten, bostadsbolag, bevakningsbolag, förenings- och näringsliv för att förebygga brott och skapa trygghet.

I det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetat strävar vi efter att tillsammans skapa och upprätthålla en säker och trygg kommun. Arbetet är långsiktigt och utvecklas hela tiden utifrån den lokal lägesbilden.

På följande sida kan du läsa mer om Vellinge kommuns arbete i olika frågor koppat till det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

Grannsamverkan

Grannsamverkan handlar främst om att grannar genom samverkan i nätverk kan hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområdet. Kommunen stödjer grannsamverkan genom att bistå med kunskap och material.

Kamerabevakning

Kommunen bedriver kamerabevakning på en del kommunala fastigheter. Syftet med övervakningen är att förebygga brott och olyckor, minska skadegörelse och upptäcka bränder. Läs mer om kamerabevakningen på länken till höger.

Lokala brottsförebyggande rådet

Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) fungerar som ett nätverk bestående av representanter från kommunen (både politiker som tjänstemän), andra myndigheter och organisationer verksamma inom Vellinge kommun. Du hittar mer information och rådets protokoll på länken till höger.

Senast uppdaterad:
17 februari 2023 11:09