Hoppa till innehåll

Vaccination i Vellinge kommun

Region Skåne har huvudansvaret för vaccineringen mot covid -19 och följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Vaccination mot Covid-19 dos 3

Folkhälsomyndigheten har beslutat om följande prioriteringsordning för vaccination mot Covid-19, dos 3.

1. Personer som bor på särskilda boende för äldre enligt SoL (Vård och omsorgsboende)
2. Personer som har hemtjänst med omvårdnadsinsatser samt personer som har hemsjukvård
3. Personer som är 80 år och äldre

Vårdcentralerna i Region Skåne har huvudansvaret för vaccinering mot Covid-19 och följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Vecka 50 och framåt

Vaccination mot Covid-19, dos 3 för personer 18 – 64 år som är beviljade insatser enligt LSS eller assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken har påbörjats denna vecka.

Vecka 48

Vaccination mot Covid-19, dos 3, är slutförd med vårdcentralen som ansvarig vaccinatör.

De personer som vaccinerats är:
Personer som bor på särskilda boende för äldre enligt SoL (Vård och omsorgsboende)
Personer som har hemtjänst med omvårdnadsinsatser samt personer som har hemsjukvård
Personer som är 80 år och äldre

Vecka 46-47

Vaccination mot Covid-19 dos 3 pågår fortfarande för personer som har hemtjänst med omvårdnadsinsatser samt personer som har hemsjukvård. För personal som arbetar omvårdnadsnära på särskilda boende och inom hemtjänst och hemsjukvård startar vaccinationen med dos 3 mot covid-19 under vecka 46.

Vecka 43-45

Vaccination mot Covid-19 dos 3 pågår under dessa veckor för personer som har hemtjänst med omvårdnadsinsatser samt personer som har hemsjukvård.

Vecka 42

Vaccination mot Covid-19, dos 3, för personer som bor på vård- och omsorgsboende för har slutförts under denna vecka.
Vaccination mot Covid-19, dos 3, för personer som har hemtjänst med omvårdnadsinsatser samt personer som har hemsjukvård påbörjas under denna vecka.

Vecka 41

Vaccination mot Covid-19, dos 3, för personer som bor på vård- och omsorgsboende har påbörjats denna vecka.

Här kan du läsa Region Skånes vaccinationsplan

För mer information

På vårdcentralernas webbsidor kan du läsa mer om hur vaccinationen går.

Näsets läkargrupp

Vårdcentralen Vellinge - 1177 Vårdguiden

Tidigare rapporter

Här kan du läsa tidigare veckorapporter

Rapport vecka 21

Denna vecka fortsätter vaccinering att erbjudas till personer i hemlöshet. Vaccination mot covid-19 utförs på Skånes Stadsmissions mottagningar i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.

Rapport vecka 20

Denna vecka fortsätter vaccinering att erbjudas till personer i hemlöshet. Vaccination mot covid-19 utförs på Skånes Stadsmissions mottagningar i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.

Rapport vecka 19

Vaccination till brukare 18-64 år som är beviljad insats enligt LSS är slutförd.

Från och med vecka 20 finns möjlighet för människor i hemlöshet att vaccineras mot Covid-19 på Skånes Stadsmissions mottagningar i Malmö, Kristianstad och Helsingborg.

Under vecka 20 kommer det vara möjligt för invånare att anmäla sig till restdoslista för vaccination på vaccinationsmottagningarna på sjukhusen.

Syftet är att rädda eventuella restdoser av vaccin från kassation och riktar sig till 50-59 åringar som har möjlighet att infinna sig med kort varsel. Intresseanmälan görs via länk på 1177.

Rapport vecka 18

Vaccinationen av LSS-brukare pågår på Lasarettet i Trelleborg och första dosen förväntas slutföras under denna vecka.

Rapport vecka 17

Vaccinationen fortsätter för brukare 18-64 år som är beviljad insats enligt LSS på Lasarettet i Trelleborg.

Rapport vecka 16

 • Vaccinationen fortsätter för brukare 18-64 år som är beviljad insats enligt LSS på Lasarettet i Trelleborg.
 • Region Skåne erbjuder vaccination till vård och omsorgspersonal som är nyanställda, semestervikarier samt de som inte blivit vaccinerade i fas 1 eller 2.

Rapport vecka 15

Vaccinationer av brukare som får insatser enligt LSS och som är 18-64 år pågår på lasarettet i Trelleborg.

Rapport vecka 14

Fas 2 i Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning med vaccination mot Covid-19 är inledd.

Personer som bor på gruppbostad enligt LSS har vaccinerats i bostaden av ett team med läkare och sjuksköterska från lasarettet i Trelleborg.

Region Skåne har skrivit brev, som kommunen har skickat ut, med erbjudande om vaccination mot Covid-19 på lasarettet i Trelleborg till personer som är 18-64 år och som får insatser enligt LSS.

 • Rådgivning och annat personligt stöd
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Daglig verksamhet (ordinärt boende)
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar som fyllt 18 år.

Rapport vecka 13

Den första fasen med två doser av vaccin mot Covid-19 är slutförd med vårdcentralen som ansvarig vaccinatör.
De personer som vaccinerats är:

 • Personer som bor på ett särskilt boende för äldre.
 • Personer/hushållsnära kontakt som har hemtjänst med behov av omvårdnad.
 • Personer/hushållsnära kontakt i ordinärt boende med hemsjukvård av sjuksköterska.

Region Skånes planering pågår för vaccination mot Covid-19 till brukare 18-64 år som är beviljad insats enligt LSS.

Rapport vecka 12

Folkhälsomyndighetens beslut om uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 gäller fram tills nytt besked kommer från Läkemedelsverket.

Rapport vecka 11

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ett uppehåll i användningen av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar. Av denna anledning pausas just nu vaccineringen till brukare och personal inom LSS.

Rapport vecka 10

Vaccinering med dos två pågår till personer/hushållsnära kontakt som har hemsjukvård av sjuksköterska.

Planering pågår tillsammans med Region Skåne gällande vaccinering till brukare och personal på gruppbostad inom LSS.

Rapport vecka 9

I första fasen i vaccineringen mot covid-19 har boende och personal på Vård- och omsorgsboende vaccinerats med två doser vaccin.

Vaccination med dos 2 är pågående för personer/hushållsnära kontakt i ordinärt boende med hemsjukvård av sjuksköterska samt för personer med hemtjänst/hushållsnära kontakt.

Rapport vecka 8

Denna vecka slutförs vaccinering med första dosen mot covid-19 till personer/hushållsnära kontakt som har hemsjukvård av sjuksköterska.

Det pågår även vaccinering med första dosen mot covid-19 till personer med hemtjänst/hushållsnära kontakt.

Rapport vecka 7

Denna vecka slutförs vaccinering med andra dosen mot covid -19 för boende och personal på särskilt boende för äldre.

Vaccinering med andra dosen mot covid-19 slutförs för personal inom hemtjänst samt legitimerad personal i hemsjukvården under denna vecka.

Rapport vecka 6

Denna vecka har vaccinering med andra dosen mot covid-19 påbörjats för boende och personal på särskilt boende för äldre.

Vaccinering med första dosen har även påbörjats för personal inom hemtjänst. De vaccineras på Lasarettet i Trelleborg.

Rapport vecka 5

Första dosen vaccin mot covid-19 till personer och personal på särskilt boende är genomfört. Näsets läkargrupp och Vårdcentralen Vellinge vaccinerar nu personer/hushållsnära kontakt i ordinärt boende med hemsjukvård av sjuksköterska, vaccination dos 1. Förväntas slutföras under vecka 5.

Rapport vecka 4

Näsets läkargrupp och Vårdcentralen Vellinge slutför vaccineringen av den första dosen vaccin mot covid-19 till personer och personal på särskilt boende under denna vecka. Vaccinering har även påbörjats till personer som bor i ordinärt boende och har insatser av sjuksköterska i hemsjukvården.

Senast uppdaterad:
14 december, 2021