Hoppa till innehåll

Nya skärpta råd med anledning av covid-19

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden för invånare och besökare i Skåne. Alla uppmanas att undvika butiker och kollektivtrafik och endast umgås med personer som man normalt träffar.

Med anledning av de skärpta råden ställs alla planerade höstlovsaktiviteter in i kommunen.

Från och med den 28 oktober kommer badhuset Vanningen, fritidsgårdarna, biblioteken, Konsthallen på Falsterbo Strandbad samt Naturum att begränsa antalet besökare till 50 personer.

Skärpningen i Skåne görs för att stoppa den snabba smittspridningen där det genomsnittliga antalet positiva fall per dag mer än fördubblats på bara ett par veckor. Fler patienter vårdas på sjukhus och smitta har kommit in på fler särskilda boenden i skånska kommuner.

Här samlar vi information om de åtgärder verksamheterna gör i Vellinge kommun med anledning av coronaviruset, sidan uppdateras löpande.

Skärpta råd till den 13 december

De skärpta råden för Skåne gäller till den 13 december. För boende och besökare i Skåne gäller att bidra till att alla kan hålla avstånd och minska trängsel.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare

Den 20 november beslutade regeringen att sänka publiktak till 8 personer och det gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne.

Under hösten har smittspridningen av covid-19 ökat kraftigt och läget i Sverige är nu mycket allvarligt. Förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit och är fortfarande ett viktigt verktyg för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19.

Det här innebär inte ett allmänt förbud mot att fler personer samlas på en specifik plats, till exempel en park eller ett kontor. Du kan läsa mer om vad som menas med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på Polismyndighetens webbplats.

Viktigt att alla tar ansvar när allmänna råd ändras för personer som är 70 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Testa dig vid minsta symptom

För att hindra smittspridningen är det viktigt att testa sig för covid-19 vid minsta symptom. Smittspårarna ringer upp alla som har testat positivt för covid-19 och hjälper dem att kartlägga sina kontakter. Det är sedan den smittade själv som informerar dem de kan ha smittat.

Det är möjligt att göra självtester för covid-19 i bilen. Region Skåne har öppnat ett antal provtagningsplatser på flera orter i Skåne, bland annat i Helsingborg, Malmö och Lund. Läs mer om provtagnig på Skane.se.

Undvik sociala sammanhang

I och med att smittspridningen ökar uppmanar Folkhälsomyndigheten alla att inte delta i större sociala sammanhang som fester, after work, begravningar, dop, kalas eller bröllop. Syftet med uppmaning är att skydda riskgrupper.

Du kan läsa mer om covid-19 och de restriktioner som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Publicerad:
27 oktober, 2020