Hoppa till innehåll

Information med anledning av coronaviruset

Här samlar vi information om de åtgärder verksamheterna gör i Vellinge kommun med anledning av coronaviruset.

På Folkhälsomyndighetens webbsida kan du läsa allmänna råd som ytterligare inskärper varje individs ansvar att förhindra smittspridning av coronaviruset, samt de åtgärder individ, företag, organisationer och föreningar bör vidta.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Åtgärder i Vellinge kommuns verksamheter

Sammankomster och evenemang

Från och med den 24 november är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare. Beslutet kommer från regeringen och gäller hela Sverige.

Vid tillfälle att evenemang i kommunens regi ställs in kommer information att lämnas till berörda.

Allmänna råd för personer som är 70 år och äldre

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av corona.

Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra.

Medarbetare

För att motverka smittspridning och att säkerställa att vi kan upprätthålla vårt samhällsansvar uppmanas medarbetare i Vellinge kommun att ställa in alla ej nödvändiga tjänsteresor samt att så långt som möjligt ersätta fysiska möten med digitala möten.

Medarbetare ska stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion, även milda.

Besök och möten

När du bokar möte med Vellinge kommun ber vi dig att i första hand boka ett digitalt möte eller telefonmöte. Möten bokar du enkelt via självservice på Vellinge.se, och där väljer du i de flesta fall om mötet ska vara digitalt, via telefon, eller på plats. Behöver du hjälp så kontaktar du Vellinge Direkt.

Skulle du behöva besöka oss förutsätter vi att du är frisk. Har du symptom (även milda) på luftvägsinfektion ber vi dig att avstå från att besöka våra verksamheter.

Kommunens evenemang

Vid tillfälle att evenemang i kommunens regi ställs in kommer information att lämnas till berörda.

Fritid och kultur

Badhusen

Från och med den 24 november så stängs Vanningen och badhuset i Västra Ingelstad för allmänheten. Simskoleverksamheten för barn, samt föreningsverksamheterna fortsätter som vanligt.
Beslutet gäller till och med den 10 januari.
Läs mer på badens webbplatser:

Vanningen

Västra Ingelstad

Fritidsgårdar

Fritidsgårdarna fortsätter att ha öppet men på grund av den rådande situationen så behöver vi begränsa antalet besökare. Antalet besökare bestäms baserat på lokalernas storlek och informeras på plats.

Från och med den 24 november är fritidsgårdarna endast öppna för barn och ungdomar födda 2005 och senare.

Fritidsgården i Vellinge kommer under fredagar och lördagar att bedriva sin verksamhet i Vanningens idrottshall.

Biblioteken

Biblioteken fortsätter att hålla öppet under ordinarie öppettider. Men på grund av den rådande situationen vill vi uppmana till korta besök. Antalet besökare som kan vara inne på biblioteken samtidigt kommer att begränsas och antalet anpassas efter lokalernas storlek. Antalet sittplatser kommer också att reduceras för att minska risken för smittspridning.

Vi vill passa på att tipsa om att biblioteken, med anledning av pandemin, har utökade servicetjänster. Läs mer om dessa och annan information om biblioteken på deras webbplats:

Biblioteken i Vellinge kommun

Kulturskolan Artisten

På grund av rådande omständigheter så har vi fått vidta vissa åtgärder.

Gruppundervisningen har anpassats beroende på ämne, men riktmärket är max åtta personer på lektionen.

Orkester och kör är inställt resten av terminen.

Instrumental/solosångsundervisningen fortsätter som vanligt men det finns möjlighet att i samråd med lärare ha lektionen på distans.

Läs mer på kulturskolans webbplats.

Förskola och skola

Vellinges kommunala förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att alla med symptom på luftvägsinfektion ska stanna hemma.

Barn och elever med sådana symptom ska vara hemma tills de varit symptomfria i minst två dygn. Om barn eller elev insjuknar i verksamheten kommer denna att hållas isolerad från övriga barn och elever tills dess hemgång sker.

Här har vi samlat frågor och svar som rör förskola och grundskolorna

Skolresor och studiebesök ska skjutas på framtiden.

Sundsgymnasiet inför växelvis distansundervisning

Från och med den 2 november går Sundsgymnasiet över till delvis distansundervisning. Gymnasieelever kommer växelvis ha distansundervisning under vecka 47 till 48

Vilka veckor som gäller för respektive årskurs ser ni på Sundsgymnasiets webbsida.

Löpande information kommer via Vklass till elever och vårdnadshavare.

Falsterbo Strandbad

Falsterbo Strandbad fortsätter att hålla öppet under ordinarie öppettider. Med anledning av Covid19 inför vi ett besökstak på 8 personer, varav max 2 personer åt gången i shopen. De inplanerade naturvandringarna som utgår från Falsterbo Strandbad kommer att fortsätta som vanligt.

Omsorgsavdelningen

Daglig verksamhet LSS

Daglig verksamhet LSS ställer om sin verksamhet och tar endast emot ett begränsat antal brukare i lokalerna, beslutet gäller från och med 2020-11-18 och tillsvidare.

Vård och omsorgsboenden

Från och med den 1 oktober 2020 är det inte längre besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden.

Restriktionerna utifrån smittspridning av corona skärptes den 27 oktober och vi vill därför be er ha i åtanke att tänka på följande, innan ni besöker något av vård- och omsorgsboendena i kommunen.

  • Fundera över om det är möjligt att träffas digitalt
  • Har du symptom, stanna hemma
  • Respektera och lyssna på personalens råd
  • Följ verksamhetens lokala regler
  • Håll avstånd och tvätta händerna

För information om respektive vård och omsorgsboende, gå in på Vård och omsorgsboende

Aktivitetshus i Vellinge kommun

För Vellinge kommuns aktivitetshus gäller fortsatt vissa begränsningar.
Dagverksamheten för äldre ställer om och arbetar i mindre grupper. Man kommer ha fortsatt möjlighet till dagverksamhet men i mindre grupper och eventuellt i mindre utsträckning.

Aktivitetshuset Kornet tar enbart emot fyra besökare i lokalen samtidigt. Utöver detta ska brukarna erbjudas en utomhusaktivitet per dag.

Aktivitetshuset Postgården, Almgården och Bäckagården håller fortsatt stängt tillsvidare.

Restaurangerna Postgården, Almgården och Omtankens hus håller stängt för allmänheten tillsvidare.

Här har vi samlat frågor och svar som rör vård och omsorgs verksamheter

För dig med färdtjänst

Från och med 27 mars kan du som har färdtjänst åka ensam i en taxi. Förändringen, som gäller till och med 31 december, görs för att skydda riskgrupper och minska risken för spridning corona, och gäller under rådande omständigheter.

Under tider då många vill åka, som morgnar och eftermiddagar, kan samåkning fortfarande bli nödvändig.

Plan- och byggenheten

Drop-in-mottagningarna på bygglovsenheten samt hos ritningsarkivet är tillsvidare stängda.

Relaterade nyheter

27 oktober, 2020

Coronarestriktionerna skärps

Med anledning av de skärpta reglerna ställs alla planerade höstlovsaktiviteter in i kommunen.  Från och med den 28 oktober kommer badhuset Vanningen, fritidsgårdarna, biblioteken, Konsthallen på Falsterbo Strandbad samt Naturum att begränsa antalet besökare till 50 personer.
20 oktober, 2020

Fortsätt hålla avstånd

Här har du möjlighet att ladda ner och själv skriva ut våra affischer med budskapet Tack för att du håller avstånd.
Bilden visar en äldre person som går med rullator i en korridor på ett omsorgsboende.
25 september, 2020

Besöksförbud på vård-och omsorgsboende upphör

Regeringen meddelade den 15 september att besöksförbuden på vård- och omsorgsboenden upphör efter den 30 september. Det betyder att det tidigare besöksförbudet som trädde i kraft den 1 april 2020 inte längre gäller.
17 augusti, 2020

Sundsgymnasiet öppnar för undervisning på plats

Höstterminen på Sundsgymnasiet började förra veckan och alla elever och studerande kommer att undervisas på plats. Det är fortsatt mycket viktigt att alla, såväl elever som personal, stannar hemma vid minsta symptom.
30 april, 2020

Biblioteken erbjuder utökad service till och med 31 juli

Längtar du efter att läsa men har svårt att ta dig till biblioteket? Är du 70 år eller över, eller tillhör någon riskgrupp för covid-19, kan du få medier levererade hem till dörren. Det är ett exempel på den utökade service som våra folkbibliotek just nu erbjuder.
29 april, 2020

Kulturskolan lyser upp tillvaron för äldre

Kulturskolan vill hitta sätt att lysa upp tillvaron för våra gamla i dessa Coronatider. Elever och orkestrar behöver också mål att spela och öva inför, då alla ordinarie publika evenemang ställts in, och då blir uppträdanden vid äldreboenden en bra aktivitet.
7 april, 2020

Drop in stängt till bygglovsenheten och till ritningsarkivet

Under rådande omständigheter har vi ingen drop-in tid till bygglovsenheten eller till ritningsarkivet.
6 april, 2020

Stödjer du någon under Coronakrisen?

Stödjer du en familjemedlem eller vän, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under coronakrisen?
26 mars, 2020

Livsmedelsverkets frågor och svar om Coronaviruset

Livsmedelsverket har samlat frågor och svar från konsumenter och företag kopplade till coronaviruset på sin webbsida.
23 mars, 2020

Vellinge kommun vidtar åtgärder för att underlätta för företag under pandemin COVID-19

Coronaviruset drabbar hela samhället och det lanseras nu en rad krispaket och åtgärder såväl nationellt som regionalt för att stimulera ekonomin. Även lokalt i Vellinge kommun vidtas åtgärder för att underlätta för företagen.
19 mars, 2020

Information med anledning av coronaviruset

Vellinge kommun bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårt fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Under denna rubrik kan du ta del av information kring vilka åtgärder kommunen vidtar.
Publicerad:
7 april, 2020
Senast uppdaterad:
19 november, 2020