Hoppa till innehåll

Information med anledning av covid- 19

Här kan du ta del av aktuell information om coronapandemin och hur den påverkar kommunens verksamheter. Vellinge kommun utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer och följer händelseutvecklingen.

På krisinformation.se hittar du alltid en aktuell sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information.

Läs mer om aktuella förbud, råd och rekommendationer på krisinformation.se.

Det finns även mer information på Folkhälsomyndighetens hemsida, där du kan hitta mer information om hur du kan skydda dig själv och andra från smittspridning.

Håll avstånd, var noga med handhygienen och stanna hemma om du har minsta symptom.

Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Läs om de skärpta åtgärderna på regeringen.se.

Lägesbild för covid-19 i Skåne på Region Skånes webbplats

Bedrägerier och Covid-19

Just nu utnyttjar bedragare att många vill vaccinera sig mot Covid-19. Bedragarna uppger att de ringer från myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten eller din region, och att de vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id, detta ska du absolut inte göra. Lägg direkt på luren om du får denna typ av samtal

Tillsyn

Länsstyrelsen kontrollerar att besluten följs. De verksamheter som för närvarande är aktuella för tillsyn är gym- eller sportanläggningar, badhus, handelsplatser, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt yrkesmässig uthyrning/användning av platser för privata sammankomster.

Du kan läsa mer om deras arbete och tillsyn på deras webbsida: Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen på Länsstyrelsens webbsida

Åtgärder i Vellinge kommuns verksamheter

Medarbetare

Besök och möten

Möten bokar du enkelt via självservice här på Vellinge.se, och där väljer du i de flesta fall om mötet ska vara digitalt, via telefon, eller på plats. Behöver du hjälp så kontaktar du Vellinge Direkt.

Skulle du behöva besöka oss förutsätter vi att du är frisk. Har du symptom (även milda) på luftvägsinfektion ber vi dig att avstå från att besöka våra verksamheter.

Fritid och kultur

Badhus

Läs mer på badens webbplatser:

Vanningen

Västra Ingelstad

Fritidsgårdar

Från och med 29 september 2021 tas fler restriktioner bort. Det innebär att fler personer kommer att kunna vistas i samma lokal.
Vi ber dig just nu att vända dig direkt till din fritidsgård för vidare information.

Biblioteken

Läs mer på bibliotekens webbplats:

Biblioteken i Vellinge kommun

Idrottshallar

Idrottshallarna öppnar från och med den 5 februari upp för föreningsverksamhet för barn och ungdomar födda 2002 eller senare.

Kulturskolan Artisten

Läs mer på:

kulturskolans webbplats.

Förskola och skola

Folkhälsomyndigheten bedömer att förskola och skola ska bedriva närundervisning från höstterminen 2021.

Med anledning av borttagna restriktioner på grund av Coronapandemin

Våra förskolor och skolor kommer fortsätta att vidta försiktighetsåtgärder för att minimera risken för spridning av covid-19 även när restriktionerna av olika slag försvinner. Det innebär bland annat att föräldramöten kommer att fortsätta vara digitala under hösten. Hämtning och lämning av barn kommer tillsvidare fortsätta ske utomhus. Föräldrabesök sker efter överenskommelse med förskolan eller skolan. Vi hoppas att vi gradvis under hösten kan ändra på detta.

Alla barn i åldersgruppen 12 – 15 år kommer att erbjudas vaccinering mot Covid-19 med preliminär början vecka 41. Vaccineringen är givetvis frivillig. Information om hur vaccineringen kommer att gå till kommer så snart planeringen för detta är slutförd.

Här har vi samlat frågor och svar som rör förskola och grundskolorna

Sundsgymnasiets webbsida.

Öppna förskolan

Öppna förskolan öppnar sin verksamhet igen från och med måndag den 25 januari. Verksamheten kommer att hållas utomhus.

Omsorgsavdelningen

Vård och omsorgsboenden

Med en ökad andel vaccinerade kan åtgärderna för att hindra smittspridningen av covid-19 inom äldreomsorgen anpassas. Men det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger ett skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå, så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

Det är fortsatt viktigt vid besök på vård- och omsorgsboende att:

  • besökare stannar hemma vid symtom på covid-19, även vid mycket lindriga besvär
  • ha god handhygien samt hosta och nysa i armvecket
  • hålla avstånd till andra boende och personal, samt att undvika trängsel i samband med besök
  • följa verksamhetens lokala regler och vid lokala utbrott kan andra rekommendationer gälla.

För information om respektive vård och omsorgsboende, gå in på webbsidan:Vård och omsorgsboende på Vellinge.se

Aktivitetshus i Vellinge kommun

För Vellinge kommuns aktivitetshus gäller fortsatt vissa begränsningar.
Dagverksamheten för äldre ställer om och arbetar i mindre grupper. Man kommer ha fortsatt möjlighet till dagverksamhet men i mindre grupper och eventuellt i mindre utsträckning.

Aktivitetshuset Postgården, Kornet, Almgården och Bäckagården håller fortsatt stängt tillsvidare.

Restaurangerna Postgården, Almgården och Omtankens hus håller stängt för allmänheten tillsvidare.

Här har vi samlat frågor och svar som rör vård och omsorgs verksamheter

Plan- och byggenheten

Drop-in-mottagningarna på bygglovsenheten samt hos ritningsarkivet är tillsvidare stängda.

Relaterade nyheter

23 februari, 2021

Vellinge kommuns högstadie- och gymnasieskolor återgår till närundervisning

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisningen kan återgå till närundervisning hösten 2021.
20 oktober, 2020

Fortsätt hålla avstånd

Här har du möjlighet att ladda ner och själv skriva ut våra affischer med budskapet Tack för att du håller avstånd.
17 augusti, 2020

Sundsgymnasiet öppnar för undervisning på plats

Höstterminen på Sundsgymnasiet började förra veckan och alla elever och studerande kommer att undervisas på plats. Det är fortsatt mycket viktigt att alla, såväl elever som personal, stannar hemma vid minsta symptom.
23 mars, 2020

Vellinge kommun vidtar åtgärder för att underlätta för företag under pandemin COVID-19

Coronaviruset drabbar hela samhället och det lanseras nu en rad krispaket och åtgärder såväl nationellt som regionalt för att stimulera ekonomin. Även lokalt i Vellinge kommun vidtas åtgärder för att underlätta för företagen.
Publicerad:
7 april, 2020
Senast uppdaterad:
19 november, 2020