Hoppa till innehåll

Information med anledning av coronaviruset

Här samlar vi information om de åtgärder verksamheterna gör i Vellinge kommun med anledning av coronaviruset.

Den 1 april publicerade Folkhälsomyndigheten nya allmänna råd som ytterligare inskärper varje individs ansvar att förhindra smittspridning av coronaviruset, samt de åtgärder individ, företag, organisationer och föreningar bör vidta. Läs gärna Folkhälsomyndighetens allmänna råd

Åtgärder i Vellinge kommuns verksamheter

Medarbetare

För att motverka smittspridning och att säkerställa att vi kan upprätthålla vårt samhällsansvar uppmanas medarbetare i Vellinge kommun att ställa in alla ej nödvändiga tjänsteresor samt att så långt som möjligt ersätta fysiska möten med digitala möten.

Medarbetare ska stanna hemma vid symptom på luftvägsinfektion, även milda.

Besök och möten

När du bokar möte med Vellinge kommun ber vi dig att i första hand boka ett digitalt möte eller telefonmöte. Möten bokar du enkelt via självservice på Vellinge.se, och där väljer du i de flesta fall om mötet ska vara digitalt, via telefon, eller på plats. Behöver du hjälp så kontaktar du Vellinge Direkt.

Skulle du behöva besöka oss förutsätter vi att du är frisk. Har du symtom (även lindriga) på luftvägsinfektion ber vi dig att avstå från att besöka våra verksamheter.

För närvarande är drop-in mottagningarna på bygglovsenheten samt hos ritningsarkivet stängda.

Förskola och skola

Vellinges kommunala förskolor och grundskolor håller öppet som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att alla med symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma. Barn och elever med sådana symptom ska vara hemma tills de varit symptomfria i minst två dygn. Om barn eller elev insjuknar i verksamheten kommer denna att hållas isolerad från övriga barn och elever tills dess hemgång sker.

Skolresor och studiebesök ska skjutas på framtiden.

Sundsgymnasiet och Vellinge lärcenter

Sundsgymnasiet och Vellinge lärcenter bedriver från och med den 18 mars all undervisning på distans. Elever och studerande ska inte vara i skolan, utan istället studera hemma. Det finns fortsatt möjlighet till samtal med elevhälsan och studie- och yrkesvägledare, både i form av enskilda möten på plats på Sundsgymnasiet och via länk.

Vård och omsorgsboenden

Vellinge kommuns entreprenörer inom äldreomsorgen har infört besöksstopp på alla kommunens äldreboenden.

Även LSS-gruppboenden har infört besöksstopp, detta gäller såväl de som drivs i kommunal regi som de som drivs av kommunens entreprenörer.

Vellinge kommuns tre aktivitetshus (Almgården, Postgården, Bäckagården) är stängda för externa besökare. Samtliga aktiviteter ställs in. Restaurangerna på aktivitetshusen är inte öppna för externa besökare, men kommer fortsatt att laga måltider åt boende i trygghetslägenheterna i anslutning till aktivitetshusen.

Restaurangen på Omtankens hus är stängd tills vidare. Restaurangen är inte öppnen för externa besökare, men kommer fortsatt att laga måltider åt boende.

Här har vi samlat frågor och svar som rör vård och omsorgs verksamheter

Förändringar för dig med färdtjänst

Från och med 27 mars kan du som har färdtjänst åka ensam i en taxi. Förändringen, som gäller till och med 31 oktober, görs för att skydda riskgrupper och minska risken för spridning av Covid-19, och gäller under rådande omständigheter.

Under tider då många vill åka, som morgnar och eftermiddagar, kan samåkning fortfarande bli nödvändig.

Sammankomster och evenemang

Från och med den 29 mars är det förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet kommer från regeringen och gäller hela Sverige. Samma norm gäller för privata tillställningar.

Vid tillfälle att evenemang i kommunens regi ställs in kommer information att lämnas till berörda.

Försiktighet gäller för personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. I Vellinge kommun råder besöksförbud på äldreboenden, och vi ställer i nuläget in aktiviteter för äldre.

Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra.

Relaterade nyheter

30 april, 2020

Biblioteken erbjuder utökad service till och med 31 juli

Längtar du efter att läsa men har svårt att ta dig till biblioteket? Är du 70 år eller över, eller tillhör någon riskgrupp för covid-19, kan du få medier levererade hem till dörren. Det är ett exempel på den utökade service som våra folkbibliotek just nu erbjuder.
29 april, 2020

Kulturskolan lyser upp tillvaron för äldre

Kulturskolan vill hitta sätt att lysa upp tillvaron för våra gamla i dessa Coronatider. Elever och orkestrar behöver också mål att spela och öva inför, då alla ordinarie publika evenemang ställts in, och då blir uppträdanden vid äldreboenden en bra aktivitet.
7 april, 2020

Drop in stängt till bygglovsenheten och till ritningsarkivet

Under rådande omständigheter har vi ingen drop-in tid till bygglovsenheten eller till ritningsarkivet.
6 april, 2020

Stödjer du någon under Coronakrisen?

Stödjer du en familjemedlem eller vän, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd under coronakrisen?
23 mars, 2020

Hjälp för personer i riskgrupp

För att stötta dig som har svårt att hitta alternativ till att själv utföra dina ärenden finns Handlingskraft, en ideell organisation som bildats av Svenska kyrkan och Röda korset/MedMänniskaNU tillsammans med Vellinge kommun.
26 mars, 2020

Livsmedelsverkets frågor och svar om Coronaviruset

Livsmedelsverket har samlat frågor och svar från konsumenter och företag kopplade till coronaviruset på sin webbsida.
23 mars, 2020

Vellinge kommun vidtar åtgärder för att underlätta för företag under pandemin COVID-19

Coronaviruset drabbar hela samhället och det lanseras nu en rad krispaket och åtgärder såväl nationellt som regionalt för att stimulera ekonomin. Även lokalt i Vellinge kommun vidtas åtgärder för att underlätta för företagen.
19 mars, 2020

Information med anledning av coronaviruset

Vellinge kommun bevakar händelseutvecklingen kring coronaviruset, och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vårt fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Under denna rubrik kan du ta del av information kring vilka åtgärder kommunen vidtar.
12 mars, 2020

Kulturnatten i Vellinge ställs in

Kulturskolan har beslutat att ställa in Kulturnatten som skulle ägt rum nu på lördag den 14 mars. Nu undersöks möjligheter att hitta andra tillfällen att genomföra de planerade konserterna.  
Publicerad:
7 april, 2020