Verksamhetsplan

Vellinge kommun strävar efter att vara en av landets mest attraktiva kommuner för våra medborgare, företagare, besökare och medarbetare. 

I vår verksamhetsplan 2019 kan du läsa om vår styrmodell, om våra fyra kommunövergripande mål som är ledande för all kommunal verksamhet. I vår verksamhetsplan berättar vi hur vi tillsammans kommer närmare vår vision om ”Bästa möjliga livskvalitet – för dig”. Välkommen till Vellinge kommuns verksamhetsplan 2019!

Publicerad:
25 september, 2018
Senast uppdaterad:
19 mars, 2019