Hoppa till innehåll

Hållbarhetsprogrammet

I Vellinge kommun pågår ett omfattande arbete med hållbarhetsfrågor. Utgångspunkt för detta arbete är det kommunövergripande hållbarhetsprogram som ska vara färdigt till årsskiftet 2020/2021 och gälla till år 2030.

Vellinge kommun har länge arbetat med hållbar utveckling. Exempel på detta är genom program för lokala miljömål, energi- och klimatprogram och skyfallsplan. För att stärka arbetet med hållbarhetsfrågor samlas nu alla dimensioner av hållbarhet (miljömässig, social och ekonomisk) i Vellinge kommuns hållbarhetsprogram.

Programmet ska ge en gemensam målbild och riktning för hållbar utveckling med fokus på Vellinge kommuns lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Det ska också beskriva hur Vellinge kommun bidrar till att uppfylla globala, nationella och regionala hållbarhetsmål.

För kommunens verksamheter ska programmet vara styrande, och för boende och aktörer i kommunen är programmet tänkt att fungera som inspiration, stöd och vägledning.

Under 2020 pågår arbetet med att ta fram hållbarhetsprogrammet. Programmet ska vara färdigt till årsskiftet 2020/2021 och gälla till 2030. Revidering sker under tiden för att säkra att riktningen är relevant och aktuell utifrån tillgänglig kunskap om Vellinge kommuns nuläge och framtid.

När programmet är klart kommer du att hitta det här på vellinge.se.

Hållbarhetsprogrammet innefattar åtta olika fokusområden:

Publicerad:
1 september, 2020