Hoppa till innehåll

Hållbarhetsbarometern

Resultat, jämförelse & hållbarometer

Vellinge kommuns vision är Bästa möjliga livskvalitet - för dig. Denna vision innebär att vi har en vilja att ge alla kommuninvånare samt de som verkar i och besöker kommunen ett rikare liv. Men precis som resten av världen står Vellinge kommun inför olika utmaningar. Några är att hantera dagvattenfrågorna, psykisk ohälsa hos ungdomar, skuldsättningsnivå, kompetensförsörjning samt klimat- och miljöpåverkan.

Vi arbetar hela tiden med att vara en attraktiv kommun. För att du ska kunna se hur vi arbetar, hur vi ligger till och vilka frågor vi prioriterar så har vi skapat dessa sidor. Här kan du granska kvaliteten på tjänster och resultat - och jämföra oss med andra kommuner.