Hoppa till innehåll

Digital agenda 2020

De närmaste åren tar Vellinge klivet över till en digital hantering av välfärdstjänster och ärenden som traditionellt har lagrats på papper. Syftet med detta är att erbjuda medborgare och företag som bor och verkar i kommunen ännu bättre service med tillgänglighet, säkerhet och öppenhet som ledord.

De senaste åren har digitaliseringen i samhället ökat markant. Idag gör vi det mesta digitalt när det gäller att boka resor, söka information, betala räkningar hos banken, deklarera mm. I takt med att utvecklingen blir en naturlig del av vår vardag, ökar förväntningarna på att få samma möjligheter till tillgänglighet och service även av det offentliga Sverige.

Vellinge kommun har beslutat om ett utvecklingsprogram, Digitala Agendan, som ska säkerställa transformationen från analoga och manuella processer till digitala tjänster för medborgare, företagare och medarbetare.

Ett prioriterat område inom den Digitala Agendan under 2019 är att erbjuda nya digitala kontaktytor. Nyligen lanserades till exempel nya vellinge.se som kommer att vara navet i den fortsatta utvecklingen. Nästa steg är att utveckla en fristående och kommunövergripande "Mina Sidor" som på ett säkert och tillförlitligt sätt kopplar samman avdelningarnas olika datakällor i en sammanhängande informationsportal för invånare och företagare. Invånare och företagare får helt enkelt tillgång till efterfrågad information samtidigt som handläggare avlastas från telefonsamtal och fulla e-postlådor.

Parallellt fortsätter arbetet med att digitalisera verksamheternas interna processer. För att kunna erbjuda en attraktiv digital upplevelse kommer nya tekniska förmågor att läggas till under 2019. Det innebär bland annat elektroniska underskrifter, digitala postutskick och en betallösning kopplat till kommunens e-tjänster.

Den digitala transformationen är en förändringsresa som berör oss alla. Genom dialog och delaktighet utformar vi tillsammans framtidens kommunala välfärdstjänster. På så sätt kommer Vellinge även i fortsättningen att kunna erbjuda bästa möjliggöra livskvalitet - för dig!