Hoppa till innehåll

Intervju med Sigrid Rosenqvist

Sigrid Rosenquist började arbeta som skolkurator i kommunen 2017 och har fram till idag haft olika roller och projekt inom elevhälsan. Just nu arbetar hon som vikarierande chef hos individ- och familjeomsorgen för Barn och familj Utförare.

Vad är det viktigaste enligt dig att fokusera på inom skolomsorg och elevhälsa?

- Skolnärvaro ligger mig varmt om hjärtat efter att ha arbetat många år i skolan. Ärenden angående skolnärvaro är också en stor del av de ärenden som familjeteamet idag arbetar med då det orsakar lidande för hela familjen. Skolfrånvaro ger även stora konsekvenser för den enskilde som riskerar att tappa kunskap, men på sikt långvarig fysisk och psykisk ohälsa. Vellinge kommun har samma bekymmer med detta som resten av landet och det behöver hanteras på olika nivåer i samhället av flera olika aktörer, gärna tillsammans.

Publicerad:
21 augusti, 2023