Hoppa till innehåll

Intervju med Liselott Lundin

Liselott Lundin har arbetat i Vellinge kommun sedan 2005 och varit HR-direktör sedan 2010.

- Min anställningstid tycker jag vittnar om att jag tycker att Vellinge är en bra och trevlig plats att arbeta på. Det bästa med Vellinge kommun tycker jag är atmosfären i organisationen, alla trevliga anställda som har en fantastisk kunskap och vilja att göra ett bra jobb. Upplever att Vellinge är en tillåtande organisation att testa saker, och skulle det inte bli bra, så har vi testat och sett om det fungerar eller inte, säger Liselott.

Vilka anser du är de största utmaningarna som Vellinge brottas med idag?

- Jag ser två stora utmaningar. Det nationella ekonomiska läget som råder nu påverkar förutsättningar Vellinge kommun. Sedan har vi den demografiska utvecklingen som innebär att det är fler äldre och färre yngre vilket innebär att vi är i den så kallade kompetensutmaningen.

Varför är det viktigt att framtidssäkra välfärden?

- Det är viktigt att framtidssäkra välfärden för att möta nuvarande och kommande utmaningar så som demografi, kompetens och ekonomi. Kompetensutmaningen innebär att det blir färre kompetent personal att rekrytera på grund av demografin.

- Ett sätt att säkra välfärden är att vi arbetar med ett hållbart arbetsliv. Detta gör vi genom att metodiskt arbeta med friskfaktorer för att främja och förebygga för att orka, vilja och därmed kunna arbeta hela vårt arbetsliv. En del i kompetensutmaningen är att se över och ta fram ett koncept med ansvarsnivåer inom befattningar kopplat till kompetens och uppgifter/uppdrag så kallad uppgiftsväxling.

Publicerad:
16 augusti, 2023