Hoppa till innehåll

Chatt med utbildningsnämndens ordförande den 16 februari. Du kan skicka in dina frågor redan nu till utbildningsnämndens ordförande.

Välkommen till utbildningsnämndens chatt.

Skriv ett meddelande

Chatten är avslutad

svarar på frågor

Meddelanden

Vad menar du med "vårt systematiska arbete med att framtidssäkra välfärden". Innefattar det även skattehöjningar eller ska ni ducka det framåt och betala med exploatering av oersättlig natur- och åkermark? Dvs sälja mark och förtäta för att få det att gå runt.

Skrivet av: Johan Trueds,

Hej! Det finns en handlingsplan som är under behandling som innehåller en rad konkreta åtgärder. Bland annat hoppas jag att vi kan använda en del av de erfarenheter vi gjort med tanke på fjärrundervisningen. Vad gäller finansieringen av löpande kostnader, däribland utbildning och skola, ska de finansieras med löpande intäkter och inte med exploateringsvinster. Mvh Gustav Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Om IES får 10 000 000 kr i bidrag och en annan skola får 2 000 000 kr. Är det ingen skillnad? IES får ju i så fall 500 % mer än den andra skolan. Eller?

Skrivet av: Anna,

Hej! Naturligtvis har olika skolor olika mycket i bidrag då de har olika antal elever. Än en gång, alla skolor i Vellinge kommun, fristående som kommunala, har samma hyresersättningsmodell. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Tror M i Vellinge fortfarande på att marknadsskolan fungerar? Tror ni att konkurrens mellan kommuner och de stora koncernerna ger en bättre skola? Finns det någon självkritik?

Skrivet av: Anna,

Hej! Ja, jag tror i grunden att konkurrens och valfrihet gör alla bättre. Sedan kan man säkert på olika sätt utveckla systemet. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Men innebär inte det i så fall att IES skulle få mycket mycket högre bidrag än både kommunala och andra friskolor?

Skrivet av: Anna,

Hej! Det är en hypotes som jag inte riktigt förstår då samma regler för hyresersättning tillämpas för alla skolor, såväl kommunala som fristående, i Vellinge kommun. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Vad anser M om IES vill etablera sig i Vellinge? Kommer ni i så fall att göra som Landskrona och Trelleborg och subventionera hyran?

Skrivet av: Anna,

Hej! Vi har en generellt sett positiv inställning till friskolor och har ett välfungerande samarbete med de aktörer som finns i kommunen idag. Jag har inte kunskap om Landskrona och Trelleborg men alla skolor i Vellinge kommun, fristående som kommunala, har samma hyresersättningsmodell. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Bra ni bygger skola i Hököpinge. Kommer kommunen driva skolan eller blir det friskola?

Skrivet av: Anna,

Hej! Det kommer bli en kommunal grundskola. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

När ska den nya förskolan i Hököpinge stå redo?

Skrivet av: Erik,

Hej! Med de platser vi tillfört i både V. Ingelstad och Asklunda tillsammans med att ökningen av barnantalet i kommundelen prognostiseras lägre än vi tidigare trott, visar den senaste befolkningsprognosen att behovet av en ny förskola i Hököpinge uppstår år 2029. Viktigt är dock att säga att detta kan ändras efter bostadsbyggande, inflyttning med mera – vi följer upp detta årligen – men så ser det ut just nu. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Jag har läst att ni har en resurs skola. Får barn från friskola gå i den?

Skrivet av: Veronica,

Hej! Nej, tyvärr får man inte bedriva undervisning på entreprenad åt andra huvudmän (friskolor). De fristående skolorna är därför ersatta med motsvarande pengar i skolpengen. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Hur går det med Tångvallas nedstänging?

Skrivet av: Lina Vellinge direkt,

Hej! Tångvallaskolan ska inte stänga, det pågår ett arbete med att åtgärda problemen med inomhusmiljön. Se tidigare svar. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Vem har fattat era beslut om att Sundsgymnasiet ska övergå till fjärrundervisning?

Skrivet av: Linda,

Hej! Utifrån de rekommendationer som givits av FHM och / eller smittskydd Skåne har huvudmannen fattat beslutet, det vill säga jag som ordförande då det har varit brådskande ärenden. Dessa beslut har sedan anmälts till utbildningsnämnden. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Vad gör ni åt Tångvallaskolan, inomhusmiljön?

Skrivet av: Kalle,

Hej! Under 2020 har en hel del åtgärder gjorts för att förbättra inomhusmiljön, och upprättad åtgärdsplan har verkställts. Efter att det verkar ha försämrats igen efter jul ska en fördjupad undersökning genomföras med nya provtagningar av olika delar i skolan. Utifrån resultat tas de åtgärder fram som behövs så att vi får en bra inomhusmiljö. I denna fråga sparas ingen ansträngning för att komma till rätta med problemen. Mvh Gustav

Skrivet av: ,

Hej! Hur ska ni arbeta för att återigen bli Sveriges bästa skolkommun?

Skrivet av: Sandra Andersson,

Hej! Sedan Lärarförbundet för något år sedan valde att förändra sin rankning till att dels innehålla färre parametrar totalt, dels lyfta bort de delar som handlar om oviktade kunskapsresultat har denna undersökning inte samma betydelse för vårt kvalitetsarbete som den haft tidigare. Vi har därför inget speciellt mål riktat mot denna rankning längre. Oavsett finns ett par saker som jag tror vi behöver fortsatt fokusera på och det kan sammanfattas med 1) kompetensförsörjning 2) klara att både stötta elever i behov av särskilt stöd och samtidigt utmana de som lätt når målen 3) trygghet och studiero. Detta ska ske på olika sätt, exempelvis inom ramen för vårt systematiska arbete med att framtidsäkra välfärden. Mvh Gustav

Skrivet av: ,