Hoppa till innehåll

Chatt med miljö- och byggnadsnämndens ordförande Marie-Louise Bergman (M) den 17 november

Välkommen till miljö- byggnadsnämndens chatt.

Skriv ett meddelande

Chatten är avslutad

svarar på frågor

Meddelanden

Verkar ju märkligt att det beviljas bygglov så nära stranden vid handikappsbadet för en verksamhet som aldrig öppnas?!

Skrivet av: Isabel,

Hej Isabel! För information i fallet får vi be dig begära ut handlingarna i bygglovsärendet. Detta gör du genom att skicka e-post till vellinge.kommun@vellinge.se. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

förlåt, en fråga till om buller från motorvägen som blivit betydligt sämre som många skrivit innan. Ligger det inte i kommunens intresse att bullervärdet gått ner, istället för upp, när man har investerat så mycket pengar i ombyggnad? Ska vi alla kontakta trafikverket var och en i frågan och inte kommunen?

Skrivet av: Linda,

Hej! Det har kommit upp flera frågor kopplade till bullervallen med tillhörande störningar. Jag tar upp detta med miljöchefen Michael Horn. Vill ni ha ytterligare svar i ärendet får vi be er kontakta miljöchefen via Vellinge Direkt. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Hej igen, Vem är det som har begärt ombyggnaden av bullervallen? Är det Trafikverket eller Vellinge kommun? /Per

Skrivet av: Per,

Hej Per! Det är Vellinge kommun som uppfört bullervallen som en del av det nya området Campus och resecentrum vid Vellinge ängar. Du kan läsa mer om projektet här: https://vellinge.se/planer-och-projekt-i-Vellinge-kommun/aktuella-byggprojekt/trafik-och-infrastruktur/bullerskydd-mot-e6an/ Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Då har ni begått ett fel med handläggningen i ärendet eftersom det krävs marklov för att fälla träd där vi bor. Hur kunde ni godkänna att 25 träd fälldes när ni beviljade bygglovet? Handläggaren hos er sa ju att det alltid ingår i bygglovet när man bygger nytt att fälla träd som är i vägen. Nackdel för oss som renoverar och försöker bevara så många träd som möjligt!

Skrivet av: Isabel,

Hej Isabel! Önskar du ytterligare information om det specifika fallet ber jag dig att inkomma med en begäran genom att skicka e-post till vellinge.kommun@vellinge.se så att ärendet blir registrerat. Ärendet hanteras av plan- och byggenheten med Mentor Demjaha som plan- och byggchef. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Är Skanör Falsterbo Kallbadhus färdigbyggt?

Skrivet av: Vinterbadare,

Hej Vinterbadare! Inom 5 år ska byggnaden vara färdigställd. Enligt beviljat bygglov kommer ytterligare en takvåning. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Kommer platsen där eskilsgården var användas/utnyttjas till ngt innan där börjar byggas nytt. Vad jag förstår så börjar det inte byggas förrän 2022. Fotbollsmål/sandlåda liknande?

Skrivet av: Lina,

Hej Lina! Kommun ska först ta fram en detaljplan för området som är tänkt för omsorgsboende. Har du önskemål eller funderingar på platsen rekommenderar vi dig att lämna in ett önskemål till kommunstyrelsen som hanterar ärendet. Du kan också ta kontakt med Mentor Demjaha plan- och bygglovschef via Vellinge Direkt.

Skrivet av: ,

Hej, Vad tänker ni göra för åtgärder för att sänka bullernivån från motorvägen? Efter ombyggnaden så är ljudnivån orimligt hög. Per Johansson, Vinkelgatan 3.

Skrivet av: Per,

Hej Per! Normalt gör trafikverket mätningar av buller på deras vägar. Får du inget svar från trafikverket är du välkommen att höra av dig till miljöenheten i Vellinge kommun för ytterligare hjälp. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Vad hände med byggnaden som byggdes till en spa-anläggning nere vid handikappsbadet i Ljunghusen? Verkar skumt att det aldrig öppnades någon verksamhet?! Vad var egentligen planen med byggnaden och vem äger den nu?

Skrivet av: Isabel,

Hej Isabel! Huset ägs inte av Vellinge kommun så vi har inte möjlighet att svara på denna frågan. Tips är att kontakta Lantmäteriet för information om nuvarande ägare. Mvh moderator Ahnna Bergh

Skrivet av: ,

Vad gäller med att fälla tallar och andra träd på tomten? Vi som renoverade vårt hus fick söka marklov för att fälla 2 träd medan grannen skövlade alla träd på sin tomt då de byggde nytt. Ni sa att det ingår att fälla träd i bygglovet när man bygger nytt och därför inte behöver söka specifikt marklov för det. Där rök 25-30 träd i vår värdefulla miljö. Nu är där pool och en stor betongklossarna istället! Jag kan inte hitta denna bestämmelse någonstans och undrar verkligen om det stämmer?!

Skrivet av: Isabel,

Hej Isabel! Beroende på var du bor i kommunen kan det krävas marklov för trädfällning. På sidan Marklov för trädfällning (https://vellinge.se/boende-miljo-och-trafik/aga-bostad/bygglov-planera/tradfallning/) kan du läsa samt få fram en karta över var det krävs marklov eller ej. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

kan man även fråga dig om fyrfackskärlen vi kommer att få i mars? Hur kommer kostnaden att se ut för dessa?

Skrivet av: Linda,

Hej Linda! Fyrfackskärlen hanteras av tekniska nämnden. Kommunen har sammanställt en webbsida på vellinge.se med information om införandet av fyrfackskärl. På denna sida kommer information om taxorna att publiceras när beslut är fattat. Webbadressen med samlad information hittar du här: https://vellinge.se/boende-miljo-och-trafik/hantera-avfall/fyrfackskarl/ Mvh moderator Ahnna Bergh

Skrivet av: ,

Vill bara säga att jag håller med om allt Lisa och Linda skriver ang bullervallen (motorvägen)som tyvärr blivit sämre än tidigare, och trafiken till och från norrevångs förskola. Vinkelgatan/Eskilstorpsgatan borde vara privat väg, där endast boende kör, eller ngn typ av farthinder eller liknande. Det är inte många som håller 30km/h. Med fler och fler barn boende i området är detta farligt.

Skrivet av: Sanna,

Hej Sanna! Trafikfrågor samt önskemål om farthinder hanteras av tekniska nämnden. Du kan kontakta Vellinge Direkt och be om att få prata med Ulf Andersson, teknisk chef. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

lite nyfiken på om det redan nu finns med i planerna, angående "nya Eskilsgården" som Lisa skrev om nedan, var infarten kommer att läggas?

Skrivet av: Linda,

Hej Linda! Planerna tillhör kommunstyrelsen. Miljö- och byggnadsnämnden får över ärendet vid bygglovshanteringen. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Är det även Trafikverket som mäter ljudet från motorvägen? Vet du när detta kommer att göras?

Skrivet av: Linda,

Hej Linda! Normalt gör trafikverket mätningar av buller på deras vägar. Får du inget svar från trafikverket är du välkommen att höra av dig till miljöenheten i Vellinge kommun för ytterligare hjälp. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

var ser man de frågor som kommer in i chatten och var ser man svaren?

Skrivet av: Linda,

Hej Linda! De frågor som besvaras kommer upp på startsidan av chatten under textrutan där du skrev din fråga. Mvh moderator Ahnna Bergh.

Skrivet av: ,

Hej.Jag vill informera dig om ljudmiljön vid Vellinge, norra området, bakom nya bullerplanket. Det är alldeles för högt buller, dygnet runt. inte bättre än innan ombyggnaden av vallen. Mycket högt störande ljud kommer också norrifrån vid bron som går över Malmövägen, vid plantskolan. Dessutom har vi alldeles för mycket trafik i vår gata som skall till Norrevångs förskola, Personal som har sin parkering här Varutransporter Sophantering Samt stressade förädrar. Inte många respekterar 30 km hastighet. Tänk på detta när ni planerar "Nya Eskilsgården" Se till att all trafik både till Norrevångs förskola och " Nya Eskilsgården sker via rondellen Norrevångsgatan. Tack Lisa.

Skrivet av: Lisa,

Hej Lisa! Tack för dina synpunkter. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Jag reste på semester den 6/10 till 14/10 2018.Då passade grannen på att riva ett luftigt staket och byggde ett 198 cm högt plank istället.Jag protesterade och lämnade in en anmälan om svartbygge den 5/11-18.Dnr 2018-2325.Fortfarande ar inget speciellt hänt, planket står kvar, jag har pratat med kommunjuristen, svaret blev att det skulle åtgärdas innan preskriptionstiden hade gått ut /10 år/.Hur snabbt jobbar kommunen med dessa ärenden?Mina juridiska vänner säger att man skall anmäla till JO för att snabba på, men jag tycker inte om att svartmåla kommunen för en sådan sak.

Skrivet av: Thorsten Ottosson,

Hej Thorsten! Till följd av många tillsynsärenden som kommit in under gångna år har nämnden valt att intensifiera arbetet kring byggtillsynen och kommer fortsätta med fler resurser under kommande år. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Hej! Vad är statusen för detaljplanen och byggandet av Hököpinge skola? När kommer byggandet påbörjas och när förväntas den öppna?

Skrivet av: Tompa,

Hej Tompa! Den 2020-09-21 vann den laga kraft. Projektering och upphandling pågår och är preliminärt klar höst 2023. För mer detaljerad information ber vid dig ringa Vellinge direkt och be om att få prata med fastighetschefen Börje Fennhagen. Mvh Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,

Vad händer med bullervallen och vad kommer det att göras för att få ner ljudet från motorvägen? Det är ju värre än det någonsin varit. Dygnet runt låter det. Finns det planer på att lägga "tyst asfalt"?

Skrivet av: Linda,

Hej Linda! Huvudman för den del av bullervallen som är kvar att bygga är Trafikverkets ansvar. Du bör vända dig till dem om frågor gällande färdigställande och även tyst asfalt. MVH Marie-Louise Bergman

Skrivet av: ,