Hoppa till innehåll

Chatta om framtidens busstrafik till Falsterbonäset

Du är välkommen att ställa frågor om de planerade förändringarna i busstrafiken mellan Falsterbonäset och Malmö.

Ställ dina frågor om framtidens busstrafik direkt till Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun, och Jens Listrup, strategi- och affärschef på Skånetrafiken i en gemensam chatt.

Ta del av våra regler i chatten här.

Skriv ett meddelande

Chatten är avslutad

svarar på frågor

Meddelanden

Det känns tyvärr som att ni redan beslutat allt detta. Dvs ingen direkt medborgardialog förutom samrådsmötet där vi enbart fick diskutera Haga-hållplatsen. Uppfattas mycket negativt av många som gärna ser på Näset som ETT samhälle och inte en plats där skattefinansierade företag ska få lov att avgöra vem och vilka som ska få vilken kollektivtrafik.

Skrivet av: Bert/Skanör,

Skånetrafiken/Jens Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne. Ytterst beslutar Kollektivtrafiknämndens politiker hur kollektivtrafiken skall utvecklas. Trafikföretagen som kör bussar och tåg åt Skånetrafiken har lite inflytande över linjedragning.

Skrivet av: ,

Har ni kollat på små førerløse el drivna busser som skulle passe mycket bettre ind i det naturskønne området på Næsset som alternativ til dom jættestore gula Bergkvarna busser

Skrivet av: Inge,

Skånetrafiken/Jens Tekniken är under stark utveckling men fortfarande krävs personal ombord. 60% av kostnaden för busstrafiken är personalkostnaden. Många små bussar betyder en dyrare drift. Att ha en ringlinje som cirkulerar runt näset existerar redan genom linje 300.

Skrivet av: ,

Kommer sträckningen för buss 100 även att ändras inne i Malmö eller kommer det vara samma hållplatser som idag?

Skrivet av: Linn,

Skånetrafiken/Jens Vi kan inte svara på det i nuläget. Vi arbetar med två alternativ där vi förordar den befintliga sträckningen. Det är en fråga som diskuteras med Malmö stad.

Skrivet av: ,

Det har talats om att ev köra nya linje 100 via Strandbaden sommartid (badgästturer). Utifrån de tidigare svaren så låter detta som en omöjlighet.

Skrivet av: Ingemar, Falsterbo,

Skånetrafiken/Jens Ja vi tittar på en sommarlösning som går direkt till Falsterbo Strandbad och därefter direkt till Skanör C. Under sommaren är trafiken anpassad till den lägre efterfrågan och överskottet av fordon kan då användas för badgäster från Malmö, Vellinge och Höllviken.

Skrivet av: ,

Mina föräldrar bor i Falsterbo och åker ofta med buss in till Malmö och hälsar på oss. Ofta hämtar vi dem på Södervärn men ibland kommer dom tidigare och byter då till en stadsbuss. Dom har inte tillräckliga rörelsenedsättningar för att få färdtjänst men tillräckligt för att det ska bli besvärligt för dem att byta buss ytterligare en gång, leta platser och ibland kanske inte få plats bredvid varandra. Dom har valt bort bilen just för att den inte behövts men nu kommer dom börja använda den.

Skrivet av: Annika,

Skånetrafiken/Jens Det finns flera alternativ att nå olika målpunkter i Malmö. Linje 300 till Hyllie och vidare med stadsbuss eller tåget till Triangel och Malmö C som båda är stora knutpunkter för Malmös stadstrafik. Linje 100 kommer gå till Södervärn liksom idag och därifrån vidare till Malmö C.

Skrivet av: ,

Jag tycker att det blir bra med de nya bussarna, tycker dock att det är lite synd att dom måste gå igenom Skanörs centrum men förstår att det kan vara svårt att få oss alla nöjda ;) Dock tycker jag att det skulle behövas bättre och säkrare möjligheter till cykelparkering i närhet till hållplatserna, tex Haga. Samlas en massa cyklar huller om buller och svårt att låsa sin egna cykel på ett säkert sätt

Skrivet av: Lars,

Carina, Vellinge kommun: Vi ser Skanörs centrum som en viktig målpunkt. Det är positivt att det är flera som lyfter behovet av fler cykelparkeringar, Vi ser gärna att fler vill och kan ta cykeln som färdmedel inom Skanör/Falsterbo. Det kommer bli fler cykelparkeringar både vid Skanörs centrum och Hagarondellen.

Skrivet av: ,

Hur många av dem som kliver på i Skanör har kört eller cyklat dit från Falsterbo? Dvs fler hade valt att ta bussen i Falsterbo om även dom fick hållplatser där bussen fick kortare väg. Dvs förslaget med att varannan buss går till F-bo och varannan mot Skanör i rusningstrafik. Övrig tid som vanligt. Då hamnar dom inte bakom varandra heller. Kostar det mer för SKånetrafiken? Ja, säkert men resandet kommer öka och därmed även intäkterna. Om ni säger nej på det så frågar jag var den kalkylen är.

Skrivet av: KL,

Skånetrafiken/Jens De som idag cyklar till Hagarondellen gör det sannolikt för att de anser att de sparar tid istället för att stiga på en annan hållplats som kanske ligger närmare. Hagarondellen är den mest använda hållplatsen idag. Resandeunderlaget i Falsterbo är mindre än Skanör och förslaget innebär samma utbud på båda slingorna vilket innebär trängsel på Skanörsslingan och lite glesare ombord på Falsterboslingan. Enkelhet och turtäthet är viktigt för resenären.

Skrivet av: ,

Det är idag redan mycket störningar vid busshållplatsen vid Haga. Cyklar som stjäls och nedskräpning. Detta kommer bli ännu värre om området blir en samlingsplats för resenärer!!

Skrivet av: Per, Skanör,

Carina, Vellinge kommun: Vår ambition är att utforma platsen på ett sätt som gör att den upplevs trygg och säker. Det kan handla om belysning, val av plantering, typ av cykelparkeringar . Det behövs generellt fler och större soptunnor vid hållplatserna. Sen gäller det ju att folk slänger sitt skräp i tunnorna...

Skrivet av: ,

Låter lite väl fantastiskt att ni ska kunna spara uppåt 15 min på en tur som idag tar 60 i rusning, dvs komma ner till 45 min när jag behöver lite över 40 min en söndag förmiddag direkt Skanör-Malmö C. Inga stopp, inga köer, kan köra i 110 på E6. Att ni ens ska hitta 12 min innan motorvägen är ombyggd måste vara en felberäkning om man räknar från Skanör och Haga.

Skrivet av: Bert/Skanör,

Skånetrafiken/Jens Frågan är redan besvarad några gånger

Skrivet av: ,

Varför ska Clemensagervägen trafiksäkras? Halva sträckan, utanför skolorna är ju redan säkrade så du måste mena delen utanför FHS? Samtidigt saknar flera större vägar i kommunen helt några skydd för höga hastigheter. Framför allt nu om ni tänkt ta in bussarna i hela bykärnan.

Skrivet av: James Folkesson,

Carina, Vellinge kommun: Det ska byggas en gång- och cykelväg längs Clemensagervägen. Många barn som cyklar till och från skolan och till sina fritidsaktiviteter längs denna väg.

Skrivet av: ,

Ja det är jobbigt med byten men jag har över 10 min till Haga och måste då ta buss 300. Mina barn måste också göra det på kvällarna. Kommer buss 300 att typ stå och vänta på buss 100 vid Haga och Skanörs C utanför rusningstid? Eller måste vi cykla alt stå och vänta tills 300 kommer? Det är ju en otroligt försämrad service för alla oss som inte bor relativt nära Haga eller Skanörs C. En service vi alltid haft och förväntar oss.

Skrivet av: N,

Skånetrafiken/Jens Vi har respekt för att byten är jobbiga. Därför har vi utvecklat två linjer som möter olika behov. Under helger och kvällar när utbudet och efterfrågan är lägre kommer vi sträva efter att ha täta avgångstider mellan de två linjerna vid Skanör C och Hagarondellen.

Skrivet av: ,

Carina: Detta låter inte som en kommunal idé. Representanten från Skånetrafiken i chatten är ju bara en högre tjänsteman. Hur mycket har Region Skåne och Kollektivtrafiknämnden påverkat kommunen i detta och hur mycket står ni själva bakom? Att försämra busstrafiken för Falsterbo och delar av Skanör gör man ju inte inte utan risk som lokal politiker men regionala politiker kan ju göra det eftersom dom kan offra lite här för att vinna lite där. Uppenbarligen handlar det om pengar eftersom det finns andra rimliga lösningar, både kortsiktiga och långsiktiga.

Skrivet av: ...,

Carina, Vellinge kommun: Jag tror att det kommer bli en bra totallösning. Det kommer bli bättre för många men det är svårt att genomföra en förändring utan att någon/några får ändrade förutsättningar. Regionbusststråket mellan Näset och Malmö är det starkaste i hela Skåne och det som sker ska ses som en utveckling och förbättring med ett bredare utbud. För att det ska bli så går det inte att utgå från nuläget utan att titta på hur totalen ska och måste förändras med fler turer och bättre matchning mellan tidtabeller. Kommunen satsar på fler och tryggare hållplatser, fler pendlarparkeringar och bättre stråk till och från hållplatserna. Vi bygger stationsläge där det ska kännas tryggt att byta linje och där information om olika linjer i realtid ska finnas tillgänglig. Sträckningen inne i Malmö kommer förändras och målpunkterna i Malmö blir fler och vi vill kunna röra oss mer och av olika skäl. Min ambition är att det ska finnas en kollektivtrafik som möter detta på bästa sätt. Vellinge kommun och jag kommer att jaga på Skånetrafiken så att det blir så som vi ser att det finns möjligheter till att bli. Jag vill inte att det ska bli sämre för invånarna. Ett exempel där vi lyckats är trafikstart av linje 103 - direktlinjen till Lund.

Skrivet av: ,

Samma fråga igen, Ni kommer så klart försämra kollektivtrafiken för majoriteten av alla boende i Falsterbo samt norra Skanör. Några minuters tidsvinst kan inte försvara extra byten tyvärr. Utöver det kommer ni förstöra en viltpassage och ett grönområde som skyddar flera boende från både vind och trafik i Haga-rondellen. Vidare så påverkar detta många äldre negativt när dom behöver byta buss. Trafiksäkerheten kommer bli sämre oavsett vad ni gör. Att det finns bussar på Gässlingekroksvägen och Östra Halörsvägen är sant men det innebär inte att vi måste ha mer av det på fler skolvägar. Det finns inga svar från er som kan lösa detta. Ni behöver bara tänka om och göra rätt. Det finns alternativ som ni måste titta på igen. Alternativ som inte ens testats. Någon längre ner var inne på det men fick rätt svagt svar.

Skrivet av: ...,

Skånetrafiken/Jens 75% av bussresenärerna stiger idag på någon av hållplatserna i Skanör. Befolkningen är betydligt större på Skanörsidan av näset. Lösningen som vi beslutat är lösningen som kommer vara bäst för de flesta. Den nya Linje 100 är en helt ny linje som är utformad för att möta önskemålen från de som pendlar till Malmö idag och imorgon. Det totala utbudet av bussavgångar kommer öka betydligt genom täta avgångar från Skanör C. Trafiksäkerheten är viktig och en full buss från näset motsvara ca 50 personbilar på vägarna.

Skrivet av: ,

Vore det inte väldigt gynnsamt för trafiksäkerheten om cykelväg med gatubelysning på Strandbadsvägen gick att tidigareläggas?

Skrivet av: Erik,

Carina, Vellinge kommun: Vi kan titta på om den går att få på plats under 2021. I år kommer gång- och cykelvägen Falsterbovägen tryggas och säkras, Clemensagervägen ligger också med men jag tar med mig frågan om Strandbadsvägen inför budgetarbete 2021. Håller med dig om att det är en viktig länk.

Skrivet av: ,

Hur har detta beslutats?? Varför har ni inte frågat oss som bor i Skanör/Falsterbo och åker bussen?

Skrivet av: J.,

Skånetrafiken/Jens Årligen undersöker vi vad Skåningen tycker om Skånetrafikens tjänster. 10 000 svarar på undersökning, som kallas kollektivtrafikbarometern, varav ca 350 bor i Vellinge kommun. Den undersökningen visar år från år att kort restid är en av de fyra viktigaste faktorerna tillsammans med punktlighet, enkelhet och trygghet. Dessutom studerar vi kontinuerligt resandemönster ombord. Regionen gör var femte år en sk. resvaneunderökning.

Skrivet av: ,

Carina: Varför väntar man inte bara på spårburen trafik? Lägger kraften på att planera det istället. Det är ju ändå det som är planen långsiktigt 15-20 år. Ev får boende här nere ta sig till Höllviken då men bättre det. Fram till dess testar ni andra förslag i lite mindre omfattning än det som ligger i dag. Och som drabbar så många.

Skrivet av: Marie FBO,

Carina, Vellinge kommun: När det gäller spårburen trafik är det långa planeringshorisonter vilket innebär att det kommer ta lång tid innan det kan bli verklighet. Vi ser ett behov av att förbättra och utveckla kollektivtrafiken och trafiksituationen i närtid. Ett breddat utbud av busstrafik kombinerat med utbyggd väg 100 och E6 som aviserats från Trafikverket kommer att avhjälpa en del av situationen. Spårbyggnation kräver stora investeringar och spår innebär dessutom mindre flexibilitet än ett gatu- och vägnät.

Skrivet av: ,

Ni missar alltid när ni pratar "restid" att tänka "dörr till dörr". Ingen i era undersökningar menar enbart bussresan när ni frågar om vad som är viktigt. Ingen vill ha 20 min till bussen oavsett om den blir 10 min snabbare. Enkel matematik.

Skrivet av: NA,

Skånetrafiken/Jens Den största delen av resan är tiden ombord på bussen. Vi har vägt in gångtid i kalkylerna för linje 100 nya linjedragning i Skanör. Trots att några får en längre promenad är det betydligt fler som får en totalt sätt kortare resa från dörr till dörr. Linje 300 kommer gå som idag fast med en avgång till i timmen.

Skrivet av: ,

Ni kommer så klart försämra kollektivtrafiken för majoriteten av alla boende i Falsterbo samt norra Skanör. Några minuters tidsvinst kan inte försvara extra byten tyvärr. Utöver det kommer ni förstöra en viltpassage och ett grönområde som skyddar flera boende från både vind och trafik i Haga-rondellen. Vidare så påverkar detta många äldre negativt när dom behöver byta buss. Trafiksäkerheten kommer bli sämre oavsett vad ni gör. Att det finns bussar på Gässlingekroksvägen och Östra Halörsvägen är sant men det innebär inte att vi måste ha mer av det på fler skolvägar. Det finns inga svar från er som kan lösa detta. Ni behöver bara tänka om och göra rätt. Det finns alternativ som ni måste titta på igen. Alternativ som inte ens testats. Någon längre ner var inne på det men fick rätt svagt svar.

Skrivet av: ...,

Carina, Vellinge kommun: När det gäller grönområde och naturvärde lyfts dessa i detaljplanen vid Hagarondellen och vi försöker minimera intrång i grönytor och värnar spridningskorridoren som vi vet finns här. I förslag till detaljplan framgår att pendlarparkeringarna som ligger i västra delen av planområdet är en sista etapp. Man kommer nu titta vidare på att minska behovet i denna del. Ett konkret förslag som kommit under samrådet är möjligheten att använda befintlig parkeringsplats till pendlarparkering vid Åldermannens gata.

Skrivet av: ,

Hej! Har man övervägt att köra en lite längre slinga som omfattar Falsterbo istället för den planerade slingan inom Skanör.

Skrivet av: Ingemar, Falsterbo,

Skånetrafiken/Jens Nej det är inte ekonomiskt försvarbart. Linje 300 kommer köra precis som idag fast med ytterligare en avgång timmen.

Skrivet av: ,

Hvorfor er det Skanetrafikken som skal have dette uppdrag? Har andre bolag vårit inde med deres forslag?

Skrivet av: Inge,

Skånetrafiken/Jens Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken och där Skånetrafiken är den förvaltning som planerar och upphandlar trafiken i Skåne. Trafikföretagen som lämnar anbud på dess upphandlingar är ofta privata eller halvprivata bolag.

Skrivet av: ,

Vilken typ av bussar kommer det bli?

Skrivet av: Anna, Skanör,

Skånetrafiken/Jens Som myndighet lyder vi under lagen för offentlig upphandling. Just nu är busstrafiken för Vellinge kommun ute på upphandling. Vilken busstyp som ingår i det vinnande anbudet går inte att svara på idag.

Skrivet av: ,

Jens, du skriver att det kommer bli 7 min snabbare resa från Skanörs C. Det är först om flera år när/om E6 och väg 100 byggs om. Vad tror ni 7 minuter betyder för alla dom som nu måste börja byta buss? Ingenting! Tvärtom bara väldigt mycket sämre service. Ni borde haft med någon politiker från region Skåne också i denna chatt.

Skrivet av: Klödda inte,

Skånetrafiken/Jens Om man behöver byta buss beror var målpunkten är. Idag är tidsskillnaden mellan att åka med Linje 300 och där byta till tåg till Malmö Triangeln och att åka Linje 100 och byta till en stadsbuss är en minut. Tidsvinsten beror inte på framtida utbyggnad av E6.

Skrivet av: ,

Har ni læst alle brev som er kommit ind rørende planerne for Hagarondellen?

Skrivet av: Inge,

Carina, Vellinge kommun: Samrådstiden har gått ut och nu håller tjänstemännen på att sammanställa inkomna svar i samrådsredogörelsen. Dessa kommer bemötas och beaktas i den fortsatta planprocessen.

Skrivet av: ,

Ni svarar inte på frågan om varför vissa personer ska få ett längre avstånd till bussen. Kan ni förtydliga varför vissa ska få det så mycket sämre?

Skrivet av: Lena,

Skånetrafiken/Jens Du kommer få längre till Linje 100 men Linje 300 kommer trafikera precis som idag men med ytterligare en avgång i timmen. Linje 100 kommer avgå var femte minut från Skanör C. 75% av resenärerna kliver idag på i Skanör. Genom skapa två olika linjer som kompletterar varandra så får näset ett totalt sett bättre utbud och med möjlighet att flera nya resenärer. Enligt alla kundundersökningar vi gör visar att punktlighet och kort restid är några av de viktigaste faktorerna för att välja kollektivtrafik för den bilen.

Skrivet av: ,

Ni säger att ni inte kan förtäta turerna redan idag för det är för tajt mellan bussarna, enligt information på tidigare pressträff - utan man skulle sätta in super bussar som kunde ta fler passagerare vad gör att ni helt plötsligen kan förtäta från Skanör centrum till vart 5:e minut?

Skrivet av: Ylva,

Skånetrafiken/Jens Att förtäta trafiken med nuvarande linjedragning innebär en dyrare produktion. Befintliga hållplatser i Höllviken kan inte hantera fler avgångar än idag. Linje 100 kommer få två nya hållplatser vid Nyckelhålsparken och Toppengallerian. Trafikverkets åtgärder för att förbättra framkomligheten för bussarna medger tätare trafik utan att bussarna kör ifatt varandra.

Skrivet av: ,

Hej, Finns det beslut att belyst cykelväg längs Strandbadsvägen blir anlagd innan buss 100 slutar trafikera Strandbaden?

Skrivet av: Pontus,

Carina, Vellinge kommun: Den ligger med i budgeten 2021/2022 så arbetet ska iaf vara igång men jag kan inte lova att den är helt färdig till trafikstarten.

Skrivet av: ,

Men vi kommer väl inte spara några 12 min förrän hela E6 och väg100 är ombyggda? Annars förstår jag inte var ni hittar den tiden. Samtidigt är det i dessa 12 min inte inräknat att många nu måste vänta på byte i ca 5 min alt cykla/bila till stationen så hux flux har man bara max någon minuts tidsvinst men har fått ett extra byte på halsen. Hur svarar ni på det?

Skrivet av: Bert/Skanör,

Skånetrafiken/Jens Trafikverket och Vellinge kommuns åtgärder fram till Toppengallerien kommer vara klara till trafikstarten. Dessa åtgärder samt genare linjedragning av buss 100 ger en tidsvinst på 12 minuter. Framtida åtgärder på väg 100 norrut och E6 mellan Vellinge och yttre ringvägen kommer ytterligare tidsvinster. I Malmö görs enorma investeringar i framkomlighet för kollektivtrafiken som linje 100 kommer dra nytta av.

Skrivet av: ,

Varför skall jag ta bilen till hagarondel om jag ändå kan tjäna ännu mer tid på att sätta den vid sista hållpaltsen i Vellinge kommun istället? Bättre för min bil som inte kör en kortsträcka helt kallt?

Skrivet av: Ylva,

Carina, Vellinge kommun: Jag skulle inte välja att ta bilen till hållplats längre bort om jag ska åka kollektivt. Känns svårmotiverat utifrån miljö och ekonomi.

Skrivet av: ,

Jag tycker att det blir bra med de nya bussarna, tycker dock att det är lite synd att dom måste gå igenom Skanörs centrum men förstår att det kan vara svårt att få oss alla nöjda ;) Dock tycker jag att det skulle behövas bättre och säkrare möjligheter till cykelparkering i närhet till hållplatserna, tex Haga. Samlas en massa cyklar huller om buller och svårt att låsa sin egna cykel på ett säkert sätt

Skrivet av: Lars,

Carina, Vellinge kommun: Vi vill gärna att fler tar sig med cykel till hållplatserna och därför tittar över möjligheterna till fler och bättre cykelparkeringar både vid Hagarondellen och Skanörs centrum. Ambitionen är att få till cykelparkeringar under tak. Hållplatslägena kommer bli tryggare och säkrare med mer och bättre belysning. Trygghetsaspekten vid hållplatserna är såklart viktig för alla pendlare.

Skrivet av: ,

För oss som bor i den äldre delen av Falsterbo är sträckan till Haga lång Under vinterhallvåret vår och höst regnar det kopiöst men ni förväntar er att vi och våra ungdomar (som studerar i Malmö på gymnasiet och inte har körkort) skall ge sig ut i det vädret? Vi tar redan nu bussen kl 06.50 för att hinna in till stan i tid nu kommer vi behöva ta bussen än tidigare då vi måste byta buss eller vänta in buss i skanör då buss 100 kommer gå var 20minut? danser ni att detta är högkvalitativ tjönst? Göra att fler kommer ta bussen?

Skrivet av: ylvA,

Skånetrafiken/Jens Linje 100 kommer avgå var femte minut från Skanör C- Linje 300 får ytterligare en avgång i timmen under rusningstrafik. Din resa från Falsterbo till Malmö kommer bli minst 7 minuter snabbare än idag inkluderat ett byte på Skanör C.

Skrivet av: ,

Jag bor i Falsterbo och vill resa till Malmö C. Hur ska jag göra det nu när linje 100 inte stannar i Falsterbo?

Skrivet av: Boende,

Skånetrafiken/Jens Du finner svaret tidigare i chatten

Skrivet av: ,

Vi kommer alltså spara 12 min till Malmö C från dag 1? Även ifall motorvägarna inte är ombyggda. För annars är väl 12 min först om ca 4-5 år? Och jag som bor i Falsterbo måste ju räkna 12 min minus 5 min med linje 300 minus byte 5 min samt att jag måste byta buss två gånger nu istället för jag måste byta även i Malmö. Många som har det så här, även i norra Skanör. Det kommer alltså ta samma eller längre tid för oss till Malmö än idag OCH ge oss ett extra byte. Eller?

Skrivet av: N,

Skånetrafiken/Jens Vi förstår att byten av buss kan upplevas negativt. Men rutten du vill göra till bytespunkten i Malmö blir tidsvinsten minst 7 minuter jämför med idag. Ännu snabbare är dock en cykeltur till Hagarondellen där det kommer finnas riklig med cykelställ.

Skrivet av: ,

Carina, är det klokt att köra skytteltrafik med stora bussar rakt genom samma stråk som våra skolbarn färdas på varje dag? Malmövägen är redan överdimensionerad och vi är många föräldrar som länge påpekat att både hastighet och trafik på den vägen måste begränsas. Nyvångsvägen har bara ett litet gupp som inte bromsar några större fordon. Och ska dessa säkras upp så blir ju "Superbussen" nedsaktad. Det känns inte alls genomtänkt det här. Snälla tänk om.

Skrivet av: Ewa,

Carina, Vellinge kommun:Trafiksäkerheten är en viktig fråga. Vi tittar på åtgärder både längs Malmövägen och Nyvångsvägen. Så vi har denna fråga med oss. Bussarna går visserligen genom bostadsområde redan idag, bl a Gässlingekroksvägen där många barn tar sig till och från skolan. Denna väg kommer att avlastas med nya sträckningen.

Skrivet av: ,

Kommer det bli fler parkeringsplatser vid Hagarondellen? Om det inte finns parkeringsplatser kommer fler personer att köra hela vägen, för i Höllviken finns inga parkeringsplatser.

Skrivet av: Pendlare i Falsterbo,

Carina, Vellinge kommun: Det pågår ett detaljplanearbete som ska möjliggöra fler pendlarparkeringar vid Hagarondellen. Det kommer innebära en utökning till ca 50 platser. Vi tittar även på en möjlighet vid Åldermannens gata. Det kom in bra förslag på detta i samband med samrådet för detaljplanen. Dessutom pågår ett arbete för att möjliggöra fler pendlarparkeringar även i Höllviken. Både vid Nyckelhålsparken och vid nya stationsläget vid Toppenområdet.

Skrivet av: ,

Hur ska man byta mellan 100 och 300? Kommer bussarna passa varandra?

Skrivet av: Alicia,

Skånetrafiken/Jens Linje 100 kommer avgå var femte minut från Skanör C i rusningstrafik. Ett byte från Linje 300 innebär maximalt fem minuters bytestid vid Skanör C. På kvällar och helger när trafiken är glesare så strävar vi att skapa korta bytetider.

Skrivet av: ,

Varför kan inte bussen gå som vanligt, varför ska så många få längre till bussen?

Skrivet av: Lena,

Skånetrafiken/Jens Näset har idag två linjer, 100 och 300. Linje 300 blir oförändrad från idag fast med ytterligare en avgång i timmen. Linje 100 blir en expresslinje som kortar restiden med 12 minuter från Skanör C och dessutom avgång var femte minut. Bussarna som kommer trafikera linje 100 blir inte längre än idag.

Skrivet av: ,

Jag bor i Falsterbo och vill resa till Malmö C. Hur ska jag göra det nu när linje 100 inte stannar i Falsterbo?

Skrivet av: Boende,

Skånetrafiken/ Jens Frågan är redan besvarad i chatten

Skrivet av: ,

Samma fråga, Vi som bor i södra Skanör-Falsterbo är hänvisade till busshållplatsen vid Strandbaden. Men för oss kör då buss 100 år fel håll i nästan 20 minuter innan den kör mot Malmö. Bara här tjänar man alltså nästan 40 minuter om dagen på att köra bil till Malmö. Vi som bor här har länge önskat att några av turerna kunde gå på andra hållet runt Skanör-Falsterbo. Typ linje 100A och linje 100B. Är inte det möjligt Skånetrafiken?

Skrivet av: Moderator,

Skånetrafiken/Jens Hållplatsen vid strandbaden har idag ca 42 påstigande per dag fördelat på de ca 100 avgångarna av buss 100 och 300. 75% av alla påstigande på linje 100 sker på hållplatserna i Skanör. Från december 2012 kommer Linje 300 avgå fyra gånger i timmen och byte vid Skanör C tar dig 12 minuter snabbare till Malmö C än i dag. En cykeltur till Hagarondellen tar från Strandbaden 6 minuter och vid passande väder det snabbaste sättet.

Skrivet av: ,

Jag bor i Falsterbo och vill resa till Malmö C. Hur ska jag göra det nu när linje 100 inte stannar i Falsterbo?

Skrivet av: Boende,

Skånetrafiken/Jens. Linje 300 får ökat utbud med fyra avgångar i timmen under rusningstrafik och kommer stanna på samma hållplatser som idag. Linje 100 kommer avgå var femte minut från Skanör C. Ett byte där till linje 100 tar dig sedan 12 minuter snabbare till Malmö C. Längsta bytestid i rusningstrafik blir fem minuter.

Skrivet av: ,

Hej, Trevligt att få chatta med er och att få tänka på något annat än Corona. Jag har två frågor. Vi som bor i södra Skanör-Falsterbo är hänvisade till busshållplatsen vid Strandbaden. Men för oss kör då buss 100 år fel håll i nästan 20 minuter innan den kör mot Malmö. Bara här tjänar man alltså nästan 40 minuter om dagen på att köra bil till Malmö. Vi som bor här har länge önskat att några av turerna kunde gå på andra hållet runt Skanör-Falsterbo. Typ linje 100A och linje 100B. Är inte det möjligt Skånetrafiken? Vad många (inte minst barn och ungdomar) nu gör istället är att cykla till Skanörs Haga och tar bussen där. Man cyklar då längst den ganska hårt trafikerade Strandbadsvägen som saknar cykelbana och gatubelysning (och de flesta bilister kör för fort här). Tyvärr cyklar många utan ljus och reflexer vilket naturligtvis är farligt men även otäckt för oss bilister. Om inte Skånetrafiken kan anpassa turerna kan då Vellinge kommun tänka sig att anlägga en belyst cykelväg längst Strandbadsvägen till Skanörs Haga? Det behöver kanske inte vara hela Strandbadsvägen men åtminstone från Kullsbackavägen. Eller går det att anlägga en cykelstig genom ”Falsterbo horse show-skogen”? I framtiden (med ”superbussarna”) blir det väl ännu viktigare att kunna cykla till Skanörs Haga på ett säkert sätt vad jag förstår.

Skrivet av: Sven i Falsterbo,

Carina, Vellinge kommun: I kommunens budget finns det med medel för gång- och cykelväg längs Strandbadsvägen. Den kommer genomföras inom de närmsta åren.Tanken är att den går till campingen och att man fortsätter med cykel eller till fots längs Åldermannens gata längs bostadsområdet som går parallellt med Strandbadsvägen från Campingen - Hagarondellen.

Skrivet av: ,