Hoppa till innehåll

Chatt med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) den 9 september

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa den direkt till Carina Wutzler (M) här i chatten. Chatten är igång klockan 13-15.

Vi ber dig ta del av information och regler gällande chatten.

Du behöver ladda om sidan med jämna mellanrum för att se de svar som kommer in.

Ladda om sidan

Skriv ett meddelande

Chatten är avslutad

svarar på frågor

Meddelanden

Men ska det endast klippas gräsytorna var tredje vecka?

Skrivet av: Eva,

Behövs oftare får man klippa oftare. Går ju inte att jämföra förra sommaren och denna när det gäller vegetationen och hur den behöver skötas.

Skrivet av: ,

När släpps försäljningen av tomterna i Östra Grevie Norra delen ?

Skrivet av: Östra Grevie,

Finns en del tomter ute till försäljning nu. Går först till tomtkön.

Skrivet av: ,

Jag tycker det klipps för mycket i kommunen och på fel tidpunkter. Det är dyrt och inte bra för den lokala miljön. Många grönytor bör bara klippas/slås en gång per år och då på hösten när det blommat ut. Man ska även samla upp höet för att inte tillföra näring så att ogräs sprider sig. Detta har bla Landskrona startat ett program runt och även Göteborg. Hur ser Vellinge kommun på detta? (obs: inte att förväxla med att ansa ogräs på gångbanor eller på torg etc)

Skrivet av: F.G,

Finns skötselplaner för tätortsområde och de som ligger utanför. Tekniska avdelningen har mer detaljinfo om hur det hanteras.

Skrivet av: ,

Ni har gjort det fint runt Toppen-gallerian med stort fokus på trafiksäkerhet ser jag. I Skanör-Falsterbo har vi samma behov, inte direkt av trottoarer och ordnade allér mm för det är fint som lite "vildare". Men vi behöver mer hastighetssänkande åtgärder på bla Malmövägen, Falsterbovägen, Nyvångsvägen och Strandbadsvägen. Liksom dem som finns utanför Skanörsgården/Halörsvägen. 40 är en redan hög hastighet som måste följas med små rondeller, gupp eller liknande i korsningar och övergångsställen där många barn bla korsar. Att polisen ska få ordning på fortkörningen ligger långt bort så därav att kommunen bör ta ansvaret i större utsträckning.

Skrivet av: Skanörsbo,

Det finns en plan på att säkra upp med tryggare gång- och cykelvägar längs Falsterbovägen, Strandbadsvägen och Clemensagervägen inom de närmsta åren. Tekniska nämnden har särskilt fokus på trygga och säkra skolvägar så jag hoppas det också kommer ge effekt. Tyvärr är det alltför många som inte respekterar hastighetsbegränsningarna vilket är ett stort problem.

Skrivet av: ,

Grönytorna på Näset har skötts väldigt dåligt i sommar med gräsklippning var tredje vecka. Ogräset växer fritt i rabatter, buskage och gångbanor. Har aldrig sett det så här hemskt tidigare och undrar varför det är så dåligt?

Skrivet av: Eva,

Jag har själv noterat att vissa stråk inte skötts optimalt. Det har jag påpekat och hoppas man kommer till rätta med det. Uppmärksammar du någon yta som inte är klippt eller det ser misskött ut får du gärna anmäla det till kommunens felanmälan via telefon eller mejl. Finns även ett digitalt system där man kan skicka in bilder från mobilen och uppge platsen.

Skrivet av: ,

Hej, 2016 berättade du Carina i en artikel i SDS att bygget av lägenheter på Clemensagervägen (där hundratals träd fällts och en grönyta försvunnit) försvarades med att öka omsättningen av boende genom att äldre på orten ska sälja sina villor men ändå bo kvar. Nu hör man från mkt trovärdigt håll att lägenheter säljs till andra än bara "äldre från orten eller kommunen". Detta ökar ingen lokal flyttkarusell och då kan man starkt ifrågasätta om man kan försvara avverkningen av de relativt få/små grönområden vi har kvar som INTE är naturreservat och ligger utanför bebyggelsen.

Skrivet av: Johan,

Jag eller kommunen kan såklart inte bestämma vem som köper lägenheter i kommunen. Däremot vet jag att det finns en efterfrågan på lägenheter från en del äldre i kommunen som gärna vill bo kvar i det närområde man bott under stora delar av sitt liv. Det möjliggörs genom att det byggs olika boendeformer.

Skrivet av: ,

Hur kan det vara möjligt att Folktandvården får ta ut högre avgift än den referenspriset. Folktandvården i Vellinge tog 500:- mer än referenspriset.

Skrivet av: Undrande pensionär,

Det är Region Skåne som hanterar och ansvarar för tandvårdsfrågor så jag får be dig vända dig dit med frågor och synpunkter.

Skrivet av: ,

Hej, hur ser prognosen ut för att stänga ner transitboenden och omvandla till tex studentlägenheter? Som jag förstått det har många av dem som bor där bodde inkomst och bil mm så rimligtvis borde dom kunna hitta eget boende liksom alla andra får göra. 2015-16 kan man förstå bättre eftersom trycket blev så stort på kort tid. Nu har det jämnats ut.

Skrivet av: Johan,

I Vellinge erbjuder vi dem som anvisas enligt bosättningslagen sk etableringsboende. Det är tidsbegränsat boende under max 2 år. Under den tiden ska individen hitta eget boende. Gör man inte det får man lösa sin egen situation på annat sätt men maxtiden 2 år gäller. Det finns idag tomma etableringsboende i kommunen och de kommer succesivt avvecklas och tas ur bruk.

Skrivet av: ,

Det är svårt få kontakt med utbildning på kommunhuset. Finns några regler om att anställda ska ringa till baks?

Skrivet av: Greger,

Givetvis ska man få svar på samtal eller mejl. Vet att det ibland är ett stort inflöde och att det kan vara svårt att hinna med. Upplever du att det är särskild person som inte återkopplar och att det är ett återkommande problem får du höra av dig till dennes chef eller annan chefsperson.

Skrivet av: ,

Det rids på trottoarerna på Östergatan. För några veckor sedan låg där beställning, inte bara på gång- och cykelbanorna, utan även på trottoarerna. Att rida på en trottoar där det går barn och äldre samt familjer med barnvagn är inte lämpligt. Enligt rykten har ryttarna erhållit så kallad dispens, trots att det saknas påbudsskyltar för ridning. Vilka åtgärder är ni beredda att vidta?

Skrivet av: Linda,

Känner inte till att det finns någon dispens. Det är inte tillåtet att rida på gång- och cykelvägar eller på trottoarer. Kommunen kan påminna om detta. Vet att en del sträckor i kommunen varit "drabbade" men inte sett så mycket i tätorten.

Skrivet av: ,

Tack för svar. Vi i Arrie är väldigt drabbade av detta och hoppas verkligen på en lösning snart! Finns det något vi som boende kan göra för att påverka beslutet? Ska man vända sig till Skånetrafiken?

Skrivet av: P,

Det tycker jag absolut ni kan göra. Skriv ihop något och kanske underteckna med byalaget och/eller på annat sätt. Ordförande i kollektivtrafiknämnden heter Carina Zachau.

Skrivet av: ,

Kollektivtrafiken i Arrie är väldigt dålig idag. Nu när ett helt nytt område byggs där undrar vi om vi kan få en mer frekvent busstabell in till västra Ingelsta så att man kan ta tåget därifrån? I dagsläget är det endast anpassat efter skolans tider

Skrivet av: P,

Det är Skånetrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken. Givetvis för kommunen en dialog med dem kring sträckning och turtäthet. I nuläget finns inga utfästelser om utökade turer mellan Arrie och V Ingelstad. Det har förts en diskussion med Malmö stad och regionen om att låta stadsbussarna förlängas så att de som bor i Arrie skulle kunna ta sig till Malmö på det sättet. Vi kommer givetvis fortsätta arbeta för bättre kollektivtrafik men jag kan idag inte lova mer än så i nuläget.

Skrivet av: ,

Finns det inga andra områden som är mer lämpade för återvinningscentral med tanke på lättanpassad infrastruktur, tänker främst på området kring Byggmax

Skrivet av: Torsten Nilsson,

För ett par år sedan gjordes en lokaliseringsutredning där tjänstemännen tittade på olika placeringsalternativ. De ytor som då lyftes gjorde möjligheterna begränsade. Dessutom bor 2/3 av befolkningen i området kring Höllviken, Skanör och Falsterbo och med tanke på trafik och tillgänglighet talade mycket för en placering inte alltför långt österut. Det finns ju några återvinningscentraler norr-,söder- och österut som beaktades i sammanhanget och som räknades som en möjlig central för en del av kommunens invånare. Ytan och fungerande infrastruktur är vår största begränsning och eftersom trafikverket är huvudman för stora och viktiga vägar är vi dessutom beroende av deras välvilja och intresse. Jag tror som sagt att vi behöver resonera lite annorlunda för att få till en optimal lösning. Två mindre?, kan det finnas tillfälliga under vissa perioder? Hur kommer vårt beteende se ut framöver?

Skrivet av: ,

Är det så att kommunen äger "kvarnen" vid de nya bostadshusen Möllebacken i Östra Grevie, och i så fall vad finns det för planer för den ?

Skrivet av: Östra Grevie,

Om jag minns rätt är det Vellinge bostäder, det kommunala bostadsbolaget som köpt den så hör gärna av dig dit om du har förslag eller funderingar. I bolagets uppdrag finns även att etablera/skapa kommersiella lokaler så det finns en möjlighet att skapa något för någon verksamhet också om det finns ett behov eller efterfrågan.

Skrivet av: ,

Vad är Moderaternas förslag till Återvinningscentralen i kommunen. Fortsatt verksamhet i Höllviken eller Agneshill?

Skrivet av: Torsten Nilsson,

Vi arbetar med att få till åtgärder så att den återvinningscentral som finns idag ska kunna fortsätta. Parallellt med det planeras en alternativ placering på annan plats - huvudspåret är i det nya verksamhetsområdet. Tyvärr kommer tillgängligheten att bli sämre med den senare lösningen så en tanke är att viss verksamhet med vissa fraktioner kommer kunna finnas kvar i Höllviken men att en etablering vid Agneshill kan avlasta den nuvarande. Det tills den finns en fungerande infrastruktur med koppling till väg 100. Det behövs få till stånd en yteffektiv lösning som är modern och som tar höjd för hur vi ska hantera återvinningen framöver. Jag tror vi behöver tänka lite nytt kring dessa frågor.

Skrivet av: ,

Tack för nya bullerplanket Gränsgatan- Vinkelgatan. Det blir nog snyggt när växterna är lite större.. Tyvärr så är det inte alls tystare nästan tvärtom! Skall något mer göras?

Skrivet av: LISA,

Trevligt att det uppskattas. Åtgärden är inte helt komplett; troligtvis därför du inte upplever att det skett en förbättring. Finns fortfarande "ett hål" som släpper in ljud - det är där kommunen kommer uppföra ett resecentrum med en bullervägg som kommer sluta an till den som anlagts. Dessutom ska bullerplanket ovanför viadukten höjas. Dessa åtgärder är på gång.

Skrivet av: ,

Hur kan kommunfullmäktige hjälpa att underlätta för familjer i kommunen med att informera om hur man kan söka tex kulturbidrag, stipendium om då 2000 kr /termin är betungande.

Skrivet av: C,

Det finns inte något kulturbidrag att söka i kommunen på det sätt jag tolkar att du menar. Det finns ett kulturstipendium som delas ut årligen av kommunfullmäktige men det är då en utmärkelse för att uppmärksamma vad man åstadkommit i sitt utövande.

Skrivet av: ,

Hej. Jag undrar vad som skall hända med Eskilsgården? Hoppas att den efter sanering kommer att användas som det den är byggd för, nämligen äldreboende. Husen är perfekt anpassade för denna verksamhet,och behovet måste vara stort med så många människor som flyttade in på 60 och 70 talet . Tack

Skrivet av: LISA,

Det finns i nuläget inte något beslut om vad som kommer att hända med Eskilsgården. Det vi vet är att det kommer behöva totalrenoveras och eftersom huset har ett antal år på nacken kan det bli aktuellt med rivning av olika skäl. Antalet äldre i kommunen ökar och det finns behov av fler vård- och omsorgsplatser kommande år. Eskilsgården ligger bra rent geografiskt, nära service, kollektivtrafik, centrum mm, så det är fullt möjligt att det kommer byggas ett nytt boende på samma plats men då i nya mer ändamålsenliga och hållbara lokaler.

Skrivet av: ,

Kommer säkert fler frågor ang alla incidenter i Vellinge med omnejd, tänker på att rån, misshandel, förstörelse etc verkar ha ökat.Är det inte läge att få till en öppen polisstation så att polisen är fortare på plats samt att det kanske är en avskräckande tanke att polisen faktiskt är i närheten ?

Skrivet av: Stina,

Vi följer antalet anmälda brott och det kommer kvartalsvis statistik så att vi tydligt kan följa utvecklingen. I nuläget finns det inget som visar på någon större ökning; kan visserligen variera mellan olika typer av anmälda brott över tid. Med det sagt vill jag ändå poängtera att vi jobbar systematiskt med att minska antalet brott och det finns även angivet i samverkansöverenskommelsen med polisen hur det ska gå till. Läs gärna mer om vårt arbete där. Vi har en tät dialog med polisen inte minst om deras närvaro i kommunen. Det viktiga för oss är att polisen är närvarande, att de syns i samhället och på plats i kommunen. Bemanningen har inte varit tillfredsställande de senaste åren men vi har fått utfästelse om att antalet områdespoliser ska öka så att deras närvaro i kommunen ska bli bättre. Det finns en polisstation i Vellinge men den är inte öppen för allmänheten på samma sätt som den var förr. Kommunens satsning på trygghetsvärdar har varit en betydelsefull länk till polisen.

Skrivet av: ,

Hej jag vill ifrågasätta Vellinge komuns avgift för Kulturskolan Artisten. Antingen borde avgiften inkomstregleras eller så borde det TYDLIGT stå vart man kan vända sig för att söka stipendium eller t ex kulturbidrag. Instrumentkurs kostar fn 1450 kr /termin + instrumenthyra 450kr /termin Att jämföra med Malmös kulturskola: I Malmö kostar instrumentalkursen det 300 kr per termin samt instrumenthyra 200kr/termin. Hur ser Carina Wutzler på detta

Skrivet av: C,

Det är kommunfullmäktige som beslutar om avgiftsnivåer så de kan variera mellan olika kommuner. Avgiften kan variera utifrån gruppstorlekar också. I Vellinge har vi en högre del av avgiftsfinansiering än t ex Malmö och det är ett politiskt ställningstagande man valt här.

Skrivet av: ,

Hej. Vilka har tagit beslutet att höja hastighets begränsingen i Östra Grevie från 30 till 40? Hur motiveras detta?

Skrivet av: Östra Grevie,

Det är tekniska nämnden som hanterar trafikfrågor och därmed också hastighetsbegränsningar. Får be dig vända dig till politiker eller tjänstemän där för att få svar på din fråga.

Skrivet av: ,

Hej! När är nästa kommunfullmäktige? Kan man se den live? //Ahnna

Skrivet av: Ahnna,

Nästa kommunfullmäktige är den 25 september kl 18. Du är välkommen att följa mötet på plats i fullmäktigesalen i kommunhuset alternativt se det live via länk som finns på kommunens hemsida.

Skrivet av: ,