Hoppa till innehåll

Chatt med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) den 3 april

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa den direkt till Carina Wutzler (M) här i chatten. Chatten är igång klockan 13-15

Vi ber dig ta del av information och regler gällande chatten.

Du behöver ladda om sidan med jämna mellanrum för att se de svar som kommer in.

Ladda om sidan

Skriv ett meddelande

Chatten är avslutad

svarar på frågor

Meddelanden

Hej, Läste för ca 1 år sedan att ni såg över möjligheten att börja med källsortering direkt i privata hushåll. Vet att de har det i Helsingborg och det fungerar perfekt med dem jag pratat med. Hur fortgår detta arbetet?

Skrivet av: Andreas,

Tekniska nämnden arbetar med en ny upphandling. Nytt avtal ska träda i kraft 2021 (om jag minns rätt). Då kommer kommunen successivt gå in i ett system med en utökad sortering och hushållsnära avfallsinsamling. Det kommer innebära att rest- och matavfall samt förpackningar och returpapper kommer samlas in vid fastigheten.

Skrivet av: ,

Håller absolut med om lyftet som pågatågen inneburit för många. Min mening är inte att upprätthålla alla busslinjer. Min synpunkt är att det vore rimligt att Arrieborna får tillgång till kollektivtrafik som någorlunda motsvarar den vi hade före tågen. Det har vi inte idag. Ökad turtäthet för 379:an eller kompletteringstrafik skulle vara ett bra steg att ta. Tycker du på fullt allvar att nuvarande servicenivå avseende kollektivtrafik i Arrie är tillräcklig?

Skrivet av: Mats Bååth,

Nej det tycker jag inte. Därför för vi diskussioner med ansvariga om att det finns behov av förbättringar och att det t ex kan ske genom ändrad sträckning av stadsbussen. Jag anser kollektivtrafiken kan och bör förbättras på fler sätt och mellan fler orter i kommunen och det lyfter vi med Skånetrafiken.

Skrivet av: ,

Jag tycker att det är en rimlighetsfråga. När pågatågstrafiken startade lades samtidigt regionbuss 144 ned och ersattes med 379:an. Kollektivtrafiken försämrades i och med detta. Rättvist hade det väl varit om vi åtminstone kunde få likvärdig kollektivtrafik i Arrie som den vi hade före tågtrafiken. Tycker du inte det?

Skrivet av: Mats Bååth,

Pågatågen har totalt sett inneburit ett stort lyft och förbättrad kollektivtrafik för ett stort antal människor. Att upprätthålla alla busslinjer samtidigt kan vara svårmotiverat utifrån den stora satsningen som tågen ändå inneburit. Vi kommer fortsätta diskussionerna så frågan lever.

Skrivet av: ,

min son är LSS berättigad men är tydligen för frisk för att få en LSS bostad (gruppbostad) i Vellinge. Hans skolkompis, också LSS berättigad, är för sjuk för att kunna bo i en Gruppbostad. Han kommer inte heller vidare. Åren går och vi bägge har blivit lovade mycket, sattelitbostäder mm. Men inget har hänt. Du har hållt i rodret ett tag och lär så göra framöver, vad ser du för lösning för denna grupp. Samma problematik finns för penionärer och det har man löst men det verkar inte finnas något i sikte för våra ungdomar som blivit vuxna....

Skrivet av: Mamma med LSS barn,

De senaste tre åren har 10 nya LSS lägenheter tillskapats i kommunen genom ombyggnation av Bäckahästen i Skanör och nya lägenheter på Skolan 7 intill Almgården i Vellinge tätort. Så det har hänt en del under den gångna mandatperioden. Vi vet att det finns behov av fler och det har vi med oss när vi tittar över fortsatt planering av Kronodalsområdet i Höllviken och vilka boendeformer ett nytt Eskilsgården ska innehålla.

Skrivet av: ,

Här tycker jag att det handlar om rimlig service till kommuninvånarna i Arrie och att kommunen, i kraft av sin goda ekonomi, kan ställa upp. 379:ans turer är anpassade efter gymnasieungdomarnas skolgång och de få passagerarna beror på den glesa turtätheten. Inga turer på kvällar och helger t.ex. Tycker du att detta är ok?

Skrivet av: Mats Bååth,

Att vi har en stabil och bra ekonomi beror på att vi är varsamma med skattebetalarnas pengar. Vi kan tyvärr inte göra allt. Dessutom handlar det om en rättvisefråga, det finns säkert andra byar/orter i kommunen som anser att man har behov av bättre kollektivtrafik. Och återigen; det är Skånetrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken. Vi arbetar för bättre service men i nuläget finns inga beslut och inget vi kan lova dem som bor i eller dem som kommer bosätta sig i Arrie.

Skrivet av: ,

Tänker politikerna i vellinge följa skolverkets rekommendationer när det gäller barngruppsstorleken i skolor och förskolor?

Skrivet av: Acta56,

Tänker du på något särskilt? Barngruppernas storlek är ett mått bland många andra. Hur det praktiska arbetet fungerar i vardagen (gruppindelningar), lärartäthet, lokalernas beskaffenhet, beläggningsgrad, utemiljö mm.

Skrivet av: ,

Hej Carina. När kan vi få hastighetssänkande åtgärder på Södervångsgatan och Bifrostgatan där det dagligen passerar hundratals ungdomar till och från Södervångsskolan? Trafikanterna kör alldeles för fort på båda dessa gator.

Skrivet av: Jan Anderson,

Får be dig skicka frågan vidare till tekniska avdelningen och tekniska nämnden som ansvarar för dessa frågor. Det genomfördes en stor hastighetsöversyn från några år sedan och då gjordes en del justeringar. Tyvärr kör alltför många bilister för fort och respekterar inte hastighetsbegränsningarna. Vi för en diskussion med polisen kring behov av ökat antal trafik- och hastighetskontroller då just trafiken upplevs som ökad otrygghet hos många. Vi arbetar också med att skapa trygga och säkra skolvägar för barn och ungdomar.

Skrivet av: ,

Jag såg ditt svar på frågan om lokaltrafiken i Arrie först efter jag skrev mitt inlägg. Kommunen kan väl agera genom att bevilja kompletteringstrafik i väntan på ev. besked från Malmö och regionen.

Skrivet av: Mats Bååth,

Vi avser inte köpa till trafik om det är det du menar. Finansieringsansvaret ligger hos Region Skåne och vi betalar skatt dit.

Skrivet av: ,

Hej Carina Inför valet skrev jag till fullmäktigepartierna om den i mitt tycke undermåliga kollektivtrafiken i Arrie. Jag fick medhåll av samtliga. Hans Cedergren som fick ditt uppdrag att svara skrev: "att diskussion omutökning av antalet turer med 379:an är svår med tanke på antalet resande". Vidare skrev han att "det arbetas med att lokaltrafiken Malmö ska vända vid Arrie rekreationsområde vilket öppnar möjligheter". Vad tycker du? Hur går samtalen med Malmö? Frågan lär ha varit uppe i fullmäktige. Vilket blev beslutet?

Skrivet av: Mats Bååth,

Det har inte varit något beslut kring detta i kommunfullmäktige i Vellinge kommun. Det är inte kommunen som ansvarar för kollektivtrafiken utan Region Skåne och Skånetrafiken. Dessa samtal har förts under flera år och en utveckling av rekreationsområdet i Arrie hade skapat bättre förutsättningar och fler skäl för utökad sträckning. Tyvärr råder inte kommunen över den utvecklingen heller. För några år sedan fanns stora planer på att utveckla området med de blev inte verklighet. Tyvärr. Vi kommer fortsätta diskussionerna.

Skrivet av: ,

Hej. Jag tycker tvärvändningen ang Återvinningscentralen inte var proffsig. Återigen ändrar man sig pga att några få gapar mycket. De som tycket att den nya lösningen var bra kommer inte till tals. Är det så stor katastrof att folk får åka till Malmö eller Trelleborg? Borde väl ändå vara bättre än att anlägga sopstationer vid bästa lägen i Höllviken och Vellinge (Agneshill), till allas beskådning och trafikstockningar som följd? Var inte vår slogan "Bättre utsikter"?

Skrivet av: Barbapappa,

Det är många invånare som använder ÅVC och det är angeläget har det finns en central i kommunen. Vi behöver titta på en långsiktig lösning både när det gäller placering och utformning. Oavsett framtida placering kan den kläs in med grönska och byggas mer estetiskt tilltalande än dagens. Även storlek behöver studeras. Det var SYSAV som beslutade om försämrad service. Vi såg att det fanns andra lösningar som är värda att pröva. Dessa lösningar är bättre än att hänvisa alla invånare att köra till Malmö och Trelleborg. Det påverkar både miljö och trafiken negativt.

Skrivet av: ,

Ja jag menar det stora huset bakom gamla stallet. De nyanlända bor ju i de nybyggda paviljongerna? Tack.

Skrivet av: Lisa,

Det boningshuset som ligger utmed vägen används också som etableringsboende. Iaf har det varit så tidigare.

Skrivet av: ,

Vattentornsgatan, mellan Hököpingevägen och Herrestorpsskolan Ovanstående vägsträcka gjordes smalare för några år sedan. Den leder till fem bostadsområden, skola, dagis, närbutik. Varför anlades ingen cykelbana?

Skrivet av: Maggan,

Känner inte till detaljer kring hur man resonerade men det finns gång- och cykelvägar i bostadsområden och under Hököpingevägen så det finns ju en parallell sträckning.

Skrivet av: ,

Hej! Jag undrar hur och när ni planerar att förbättra kollektivtrafiken från arrie? Tex sätta in fler bussar till västra Ingelstad där tågen går? Just nu är lärt väldigt dåligt för boende där

Skrivet av: Thea,

Se mitt svar i tidigare fråga.

Skrivet av: ,

Hej, Hur går det med hotell vid Nyckelhålsparken. Senaste entreprenören drog sig ur om jag inte missminner mig, men är planerna för hotell i Höllviken nerlagda nu?

Skrivet av: Fredrik,

Just nu finns ingen pågående diskussion med någon aktör. Det finns en antagen detaljplan som möjliggör hotellbyggnation och vi lyfter frågan med olika aktörer i olika sammanhang. Målsättningen är att det ska bli ett hotell.

Skrivet av: ,

Hej, Tack för allt jättebra arbete ni gör i kommunen. Såg att det kommer byggas en ny skola i Höllviken men ser inte när den kommer vara klar?

Skrivet av: Stina,

Det stämmer att det planeras ytterligare en grundskola i Höllviken. Så sent som igår beslutade kommunstyrelsen att ge planuppdrag för ny skola i den östra delen av Höllviken. Förhoppningsvis kan vi ha en ny skola på plats om 4-5 år.

Skrivet av: ,

Nu när Arrie ökar med från 200 till 300 i folkmängd. Har ni några planer på att att ge dem lite bättre bussförbindelser?

Skrivet av: Erik,

Det är Region Skåne och Skånetrafiken som ansvarar för kollektivtrafiken. Vi har under ett antal år försökt få till en förlängning av stadsbussarna som går inom Malmö stads gränser. Vi har inte fått gehör för dessa önskemål hittills men vi fortsätter diskussionerna och förhoppningsvis kan ett större underlag göra att man ser annorlunda på saken.

Skrivet av: ,

Hej . Vad används bostadshuset som hör till Gessie Boställe till? Det är för bra att stå obebott tycker jag. Kunde vara lämpligt som kontor eller liknande.

Skrivet av: Lisa,

Lite osäker på vilket hus du menar? Menar du boningshuset som ligger intill fd Gessie byakrog så används de som etableringsboende för nyanlända som anvisas till kommunen enl bosättningslagen.

Skrivet av: ,