Hoppa till innehåll

Chatt med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) den 21 november

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa den direkt till Carina Wutzler (M) här i chatten. Chatten är igång klockan 13-15. Vi upplever just nu tekniska problem med att besvara dina frågor. Vi jobbar på att lösa problemet. Era frågor som ni skrivit in finns kvar.

Du behöver ladda om sidan med jämna mellanrum för att se de svar som kommer in.

Ladda om sidan

Skriv ett meddelande

Chatten är avslutad

svarar på frågor

Meddelanden

Hej Då blir det, som jag förstår det, aldrig något naturområde/park, utan bara ett upplag. Uno

Skrivet av: Uno,

Vilken plats menar du?

Skrivet av: ,

Är det ingen tillsyn av Månstorps gamla förskola? Det är mycket stökigt där, tråkigt att se.

Skrivet av: Monica,

Menar du skötseln runtomkring? Ngt annat? Tar det med fastighet.

Skrivet av: ,

Skolorna i Palo Alto i USA, i många avseenden teknikens alma mater, har sedan ett antal år tillbaka tagit bort digitala medel till förmån för just papper och penna eftersom man anser att barn lär sig bättre på det sättet (också killar). Vad är det som Vellinges politiker vet om paddornas positiva effekter på undervisningen som människorna som utvecklar dessa paddor INTE vet? Självklart kan tekniken hjälpa vissa elever som annars skulle haft det svårt att hänga med, men varför tvinga digitaliseringen från politiskt hål på alla barn utan att vara helt säker på att det kommer ge ett positivt studieresultatet på några års sikt?

Skrivet av: Annika,

Återigen, det används både ny teknik och papper och penna i skolorna så förstår inte vad du menar med att politiker tvingar på digitalisering. Ser stora möjligheter i att använda tekniken i undervisningen. Det handlar inte om att barn inte ska skriva och läsa. Jag besöker skolor i kommunen och kommer i kontakt med verksamheten på olika sätt. Ser inte att papper och pennor är borttagna och att alla sitter med ipads. Det handlar inte om det ena eller andra. I USA har man väl inte tagit bort all teknik? Teknik och digitalisering är en självklar del av dagens samhälle. Givetvis ska det användas på rätt sätt.

Skrivet av: ,

Undrar varför det prioriteras dåligt till Hököpinge kyrkby. Vi får varken lekplats, gång/cykel-bana eller hjälp med hastighetsbegränsning genom byn.

Skrivet av: Ann,

Vem är väghållare på de vägar du avser? Vet att trafikverket ansvarar för en del. Trodde iofs att det är 30km/h genom byn men har kanske fel. I nuläget finns ingen plan på att anlägga en cykelväg mellan Hököpinge kyrkby och Vellinge tätort. Förstår att man kan ha olika uppfattningar om det men i den prioriteringsordning som finns nu har det inte tagits upp en gc-väg här. Svårt att lösa alla stråk och koppla samman alla orter. Vi har inte gett några löfte om det tidigare heller då vi inte vill skapa en felaktig förväntan.

Skrivet av: ,

Hej Då var det dags igen för underhåll/service på Trelleborgsbanan. Först körde de ut makadam. Några nätter efter kom det 2 stora maskiner, som packa, skaka och slipa (tror jag)på rälsen. Är det inte Trafikverket som skall informera om det skall jobbas på nätterna? V. Ingelstad har inte bara blivit en Pågatåg station utan också en service/upplagestation för diverse material som behövs Högarna kommer och går. Enligt antagandehandling 2012-04-19 skulle det bli en park och naturområde. Uno

Skrivet av: Uno,

Precis som du skriver är det trafikverket som ansvarar för järnvägsarbete. De bör informera kommunen om att det kommer genomföras arbete som påverkar/stör invånare på ngt sätt. När kommunen får sådan info brukar det spridas på hemsida och fb. Jag känner tyvärr inte till detaljer om arbetet.

Skrivet av: ,

Ett par anställda var här och tittade, men det verkade inte som om de fick lov att klippa gräset. I övrigt ingen återkoppling.

Skrivet av: Ledsen boende,

Hmmm… Ska förhöra mig om det.

Skrivet av: ,

Dagens forskning gällande skolan är ganska så enad om att böcker är överlägsna digitala medel när det kommer till hjärnans utveckling och inlärning hos barn och unga. Åter till min fråga som jag upplever att jag inte fick svar på - vad har ni rent konkret baserat era politiska beslut på om att det är bättre för barnen att använda Ipads istället för att använda böcker, papper, och penna när man går i skolan?

Skrivet av: Annika,

Har själv barn som går i skolan i Vellinge kommun och han använder både papper och penna mer än digitala verktyg. Delar inte din bild av att allt sker digitalt. Jag tror dock på teknikens möjligheter och att använda den på rätt sätt skapar möjligheter. Menar då inte att byta ut en bok mot en dator eller ipad. Det finns stora möjligheter att använda tekniken som ett komplement och hjälpmedel i undervisningen. "Att skriva sig till läsning" har varit framgångsrikt för att lära sig läsa och skriva för yngre barn. Inte minst för killar. Bra att tex spela in genomgångar och lektioner så att elever kan repetera och använda olika lärstilar.

Skrivet av: ,

Vi är flera som påtalat detta vid ett flertal tillfällen, men det verkar inte som om det är något som prioriteras. Gångarna från gångstigen in till gatorna är halvt igenvuxna och växer in över gatans vändplats. Ser slarvigt och misskött ut!

Skrivet av: Ledsen boende,

Kan inte kommunens skötselplaner för olika område så har inget bättre svar att ge i nuläget. Har du fått ngn återkoppling på varför det inte åtgärdas eller inget svar alls?

Skrivet av: ,

Varför fungerar inte vårdcentralen i Vellinge?

Skrivet av: Emilie,

Det är Region Skåne som ansvarar för primärvården och därmed för vårdcentralen i Vellinge. Jag har fått till mig att det finns problem med tillgängligheten och att det finns brist på läkare. Är inte insatt i detaljer kring detta. Jag hade dock gärna sett att det fanns ytterligare en vårdcentral i kommunen. Antalet invånare ökar och fler listar sig på de vårdcentraler som finns. Jag hade gärna sett att man haft generösare öppettider och försöker lobba för en sådan utveckling inom Region Skåne. Kommunen har varit driven i att öppna familjecentraler för att totalt sett skapa bättre förutsättningar och frigöra ytor på vårdcentralerna där BVC och MVC suttit tidigare. Jag hoppas man använt ytorna så att de gagnar invånarna och patienterna på bästa sätt.

Skrivet av: ,

Hej Carina, Tångvallaskolan i Falsterbo har tagit bort böcker i nian och ersatt dem med iPads. Vid frågor hänvisar rektorn till kommunen och säger att så har politikerna bestämt som en del av digitaliseringen. Vad har ni politiker för underlag som säger att undervisning via iPads är överlägsen undervisningen med vanliga böcker?

Skrivet av: Annika,

Digital utveckling möjliggör nya arbetssätt och tekniken kan säkert ersätta en del böcker. Mycket material kan ju också hämtas och köpas digitalt och det handlar egentligen mer om att använda en ipad istället för en bok. Jag känner dock inte till att det finns uttalat från politiken att teknik ska ersätta alla böcker.

Skrivet av: ,

Hej, Läste i tidningen att det skall byggas en busshållplats vid Toppen. Trafiken där är hårt ansatt som den är. Hur ser de prel planerna ut för detta projekt gällande trafiklösningar?

Skrivet av: Bengt Larsson,

Tanken är att skapa ett nytt hållplatsläge och en ny kollektivtrafiknod. Hållplatsen kommer delvis ligga norr om väg 100 och där är planen att det ska byggas ut med pendlarparkeringar och en trygg koppling med område söder om väg 100. Trafikverket är väghållare och det finns planerade åtgärder för att förbättra trafiksituationen. Ambitionen är att nytt stationsområde ska vara klart 2024-2025 och till det är även trafikverkets åtgärder kopplade.

Skrivet av: ,

Såg i tidningen att Bäckatorget i Skanör skall byggas om för 7 miljoner, Varför? Torget är bra som det är. Kan inte pengarna användas till bättre saker bla till skolorna eller till att röja i grönområden i bostadsområden eller i stadsparken. Som det är idag så är det bara vid i områden där turisterna finns t.ex hamnen i Skanör och vid Falsterbo Horseområdet som något görs

Skrivet av: Maggan,

Det stämmer att Bäckatorget ska byggas om. Det är ett led i kommunens centrumutvecklingsarbete där vi vill genomföra åtgärder för att göra centran i kommunen mer levande och attraktiva och därmed skapa förutsättningar för service och handel men också för att människor ska mötas. Det handlar om bättre och mer tilltalande ytor men också ökad trygghet och trevligare miljö. Också viktigt att koppla samman olika stråk så att det blir lättare att ta sig fram med cykel eller till fots. Det är en investering för att lyfta det offentliga rummet, för ökad trivsel och förbättrad livsmiljö och en del av ett hållbart samhälle. Givetvis satsar vi även på drift i kommunens verksamheter inom skola, vård och omsorg.

Skrivet av: ,

Hej. Hur är planerna för Eskilsgården? Hoppas ni gör allt för att rädda det som räddas kan.Tack.

Skrivet av: Lisa,

Vi har beslutat att Eskilsgården ska rivas. Fastighetsenheten har gjort en utredning och utifrån den har beslut om rivning fattats. Troligtvis kommer nytt vård- och omsorgsboende att byggas upp igen längre fram. Vi ser att antalet äldre ökar och att det behövs fler boendeplatser på sikt.

Skrivet av: ,

Området runt Gläntans lekplats nr 51 i Skanör ser bedrövligt ut med högt gräs, nässlor, sly och en mängd nedfallna grenar från gamla dåliga träd. Skogen väster om lekplatsen behöver rensas upp och städas! Gräset klippes inte heller utmed cykelstigen!

Skrivet av: Ledsen boende,

Låter inte så bra. Får be dig vända dig till felanmälan 425700. Hör gärna av dig dit om du har synpunkter på skötsel av grönytor,lekplatser mm.

Skrivet av: ,

Kul att se årets stipendiater för idrott och kultur. Bra att det uppmärksammas.

Skrivet av: Ahnna,

Tack!

Skrivet av: ,