Hoppa till innehåll

Chatt med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M) den 19 mars klockan 13.00 - 15.00

Har du någon fråga eller synpunkt du vill framföra till kommunstyrelsens ordförande? Passa på att ställa den direkt till Carina Wutzler (M) här i chatten. Chatten är igång klockan 13-15.

Ladda om sidan

Skriv ett meddelande

Chatten är avslutad

svarar på frågor

Meddelanden

Hej! Vi som tar 100 bussen senare på kvällarna, kommer det finnas rimligt byte då mellan 100 och 300? För just nu går de inte så att det finns möjlighet att byta. Jag bor ca 3 km från Skanör C, ska jag då som tjej behöva gå de 3 km mitt i natten för att de inte ska kunna parera varandra? Ni förstår väl att genom att ta bort den mest åkta linjen i Skanör-Falsterbo så kommer mindre folk ta kollektivt eller inte alls? Säkerheten kommer bli så mycket mindre bara för man vill ”spara” de extra 7 min det tar. Snälla tänk om

Skrivet av: Emma,

Vi för diskussioner med Skånetrafiken kring lösningar för detta och en del andra väldigt relevanta frågor.

Skrivet av: ,

Det har gjorts förändringar ja men aldrig att direktbussen till Malmö dragits in i Falsterbo och halva Skanör. Det är mycket märkligt att ni ens föreslagit detta så därför jag skrev för att höra dina ord. Nu hör jag att det verkligen stämmer. Ni måste ompröva detta och ta in andra som kommer med goda idéer. Inte dom som varit med så här långt. Det har varit skattepengar i sjön minst sagt. Jag har hört många bra alternativa lösningar. Kanske dyrare för Skånetrafiken men dom har ett samhällsansvar och ska göra det vi invånare begär. Dom kan spara in på andra saker.

Skrivet av: Anne,

Har varit en del åtgärder i andra delar av kommunen. Bl a ändrades linje 300 så det blev en direktbuss vilket blev en försämring för en del i Vellinge och Hököpinge. Här har andra linjer utvecklats men vill man ta direktbuss linje 300 får man numera ta sig till Vellinge ängar. Bättre och mer attraktivt för en del men upplevdes som en försämring för en del när det infördes. Min poäng är att en förändring behöver inte alltid bli till det sämre för helheten.

Skrivet av: ,

Tack för bra svar, kanske några fler övergångsställe👍

Skrivet av: Lars,

Tänker du då både ett i riktning mot centrum och ett i riktning mot Storvångsvägen?

Skrivet av: ,

Det stämmer inte. Skolförordningen styr det. 14 kap. Bidrag till enskilda huvudmän Fastställande av bidrag per kalenderår 1 §   Ett bidrag till enskilda huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem ska fastställas per kalenderår. Bidraget ska grunda sig på hemkommunens budget för det kommande budgetåret och beslutas före kalenderårets början. För barn och elever som börjar i utbildning eller annan pedagogisk verksamhet under kalenderåret ska hemkommunen besluta bidraget omgående. För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidrag enligt 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 § och 14 kap. 15 § skollagen (2010:800) avse tiden från och med den 1 juli samma år. Kommunen ska besluta om bidraget omedelbart.

Skrivet av: Linda,

Då verkar det finnas olika uppfattningar. Utbildningsnämnden som beslutar om skolpeng och har inte mer info än det jag skrivit ovan.

Skrivet av: ,

Varför stänger man inte ner den tillfälliga grusparkeringen vid stationen? Nu finns det två nybyggda parkeringar så vi vill inte ha bilar stående överallt i byn.

Skrivet av: Östra Grevie,

Vet att den togs i bruk i avvaktan på att den ordinarie skulle byggas ut men är den på plats och behovet är täckt borde den ju inte användas. Jag för detta vidare.

Skrivet av: ,

Många företag och kommuner runt om i landet har valt att låta sina anställda arbeta hemifrån om det är möjligt för att minska spridningen. Varför ser du då att Vellinge kommun inte ska anamma detta, har ju även gått ut rekommendation om detta?

Skrivet av: Lina,

Beror kanske på vad du har för arbetsuppgifter. Många arbetsuppgifter i kommunen kräver tillgänglighet för medborgare.

Skrivet av: ,

Hej Har tidigare kontaktat kommunen ang trafiken på Nyvångsvägen. Fick tyvärr ingen positiv respons. Du som kör på Nyvångsvägen måste märka att hastigheten är alldeles för hög. För någon vecka sedan hände en otäck trafikolycka med en totalhavererad bil. Vad jag förstår har kommunen mät trafiken o högsta hastighet 101 km. Tänker framför allt på barnens skolväg till Skanörs skola och många korsar Nyvångsvägen. Vad tycker du, är det ok!

Skrivet av: Lars,

Jag kör ofta på den vägen själv och kan konstatera att få bilar håller 40km/h. Det finns ett övergångsställe med en upphöjning och det är fri sikt för alla som kör ut på vägen. Det som slår mig är att alltför många bilister håller hög hastighet (det är ju vi som bor i Skanör som kör här mest så lite självkritik är en bra start) och dessutom ser jag att alltför många barn cyklar rakt ut i vägen utan att se sig för. Det är tex mer fokus på mobiler än trafiken och många har hörlurar på sig. Här har vi som föräldrar också ett ansvar. Med det sagt finns det kanske fler åtgärder att vidta från kommunens sida men var och en måste också ta sitt ansvar i att följa regler och ta en diskussion kring trafikvett.

Skrivet av: ,

Hur arbetar kommunen med att vara en attraktiv arbetsgivare i coronatider med möjlighet till arbete på distans, möten på distans och andra digitala hjälpmedel?

Skrivet av: Lina,

Det finns stora möjligheter till möten på distans. Teams, telefonmöte och mycket går att lösa mejlledes.(Politiska möten har särskilda krav för detta.) Grundprincipen är dock att man är man frisk utgår man från sin ordinarie arbetsplats. Studiebesök, tjänsteresor och utbildningar som inte är nödvändiga är inställda

Skrivet av: ,

Hej! När planerar ni att göra Malmövägen genom Skanör mer trafiksäker för skolbarnen? Vi är många föräldrar och boende längs vägen som ser detta som prio 1. Det satsas miljoner på en massa annat i kommunen som inte kan vara viktigare än att våra barn (och föräldrar kan känna sig mer trygga på vägen till/från skolan). I bästa fall förhindrar tex platågupp på varje övergång en hel del olyckor som redan skett. Kan inte kosta mycket. Vägen kan även smalnas till. Vi är flera som påpekat detta i åratal men ändå händer inget. Men mycket annat händer.

Skrivet av: Småbarnspappa,

Det tittas på detta och kommer finnas med i budgeten kommande år.

Skrivet av: ,

Hej Carina Min mor är 86 år och åker gärna in till Malmö från Falsterbo med linje 100. Idag har hon ca 30 m till bussen och kan enkelt gå den vägen med rollatorn. Därefter raka vägen in till Malmö. Enligt en ny plan som bla du förespråkar så ska min mor nu behöva ta buss 300 och sedan byta i Skanör C. Linje 100 ska sluta trafikera Falsterbo och norra Skanör. Är det värt att offra henne och andra äldre samt funktionshindrade här nere för att uppnå en sk "för vissa högkvalitativ busstrafik"? Vem är hjärnan bakom denna plan? Samma som införa app-biljettsystem? Det är otroligt okänsligt att göra så.

Skrivet av: Anne,

För att bredda utbudet av kollektivtrafik tittar kommunen och regionen tillsammans på olika lösningar för att få fler att åka kollektivt. Det stämmer att linje 100 kommer få en delvis annan sträckning både inom kommunen och inne Malmö från årsskiftet 2021/2022. Linje 300 kommer fortsätta gå och här för kommunen en dialog med Skånetrafiken kring utökad turtäthet och givetvis även synkning med linje 100 för den som behöver byta. Under senare år har turerna utökats och i högtrafik behövs komplement till nuv upplägg för att utöka yttrerligare. Glädjande är att vi fått till en direktlinje Höllviken-Lund som redan uppskattas och används av många. Vi lyssnar på de synpunkter som kommer in och även om inte allt blir exakt som nu så ska vi se till att det blir så bra som möjligt. Målsättningen är att få till en totalt sett bättre kollektivtrafik som får fler att resa kollektivt. Det har skett förändringar av busslinjer tidigare och det viktiga är att möta upp med alternativ så att helheten ändå blir bra. Resandeutvecklingen ser bra ut för Vellinges del och vi tillhör ett av de starkaste stråken i hela Skåne vilket innebär att kollektivtrafiken ska utökas och utvecklas. Det innebär att det vi gör ska bli bra även om det inte ser ut precis som idag.

Skrivet av: ,

Svaret stämmer inte. Om en elev flyttar in till Vellinge i februari så får inte friskolan skolpeng för hela vårterminen. Skolpengen får dom inte förrän i juli. De får ingen ersättning för flera månader. Ni skulle spara pengar på det. Lagen säger att friskolan ska få pengarna samma månad den nya eleven börjar.

Skrivet av: Linda,

Detsamma gäller väl om en elev börjar i en kommunal skola i februari? På samma sätt har man ju kvar en ersättning för en elev som ev flyttar ifrån skolan i mars.

Skrivet av: ,

Det ligger en fråga ang detta under inlägg på vellinge kommuns FB sida. Svaret lyder så här: Vellinge kommun På senaste kommunfullmäktige behandlades en motion kring införandet av medborgarförslag liknande det du beskriver. Förslaget avslogs, vilket alltså innebär att det inte kommer att införas medborgarförslag i Vellinge kommun. Med vänlig hälsning, Jenny.

Skrivet av: Stina,

Stämmer att det fanns en motion kring medborgarförslag på förra kommunfullmäktige. Uppfattade dock inte att det var det du menade. Det handlade om att en idé skulle få ett visst stöd från ett antal medborgare och sen hanteras av en nämnd. Tänker att det finns enklare sätt och då lät en digital förslagslåda intressant.

Skrivet av: ,

Som FD patient på Vellinge vårdcentral undrar jag hur ni ser på det som pågår där med inhyrda läkare etc. Kan inte ha gått er obemärkt förbi. Jag vet att det är region skåne som har ansvaret men som ordförande i kommunen kanske du kan ge en kommentar?

Skrivet av: Patient,

Jag har förstått att det är många som är missnöjda med Vellinge vårdcentral och att en hel del har valt att lista om sig till annan vårdcentral. Även om det är Region Skånes ansvar är det en viktig funktion för medborgare och det är inte alls bra när det inte fungerar. Vi försöker uppmärksamma regionen på problemet och se om det kan göras ngt åt saken.

Skrivet av: ,

Varför får bara friskolorna ersättning för elever som är placerade på skolan 15 juli och 15 januari? Nu kan de inte ta emot elever under terminerna. Vad jag hört är detta inte okej enligt lagen.

Skrivet av: Linda,

Kan inte regelverket om skolpeng i detalj men det är väl samma regler för alla skolor både kommunala skolor och friskolor? Menar du att avstämningsperioden är ändrad till dessa datum ser jag inte att det är lagstridigt. Finns ju elever som både börjar och slutar under innevarande termin så ser inte att bör vara något problem.

Skrivet av: ,

Varför röstades förslaget ned om en digital förslagslåda ? Vill ni inte ha synpunkter eller önskemål till er mer än via denna chatten 2ggr per år?

Skrivet av: Stina,

Vi vill gärna ha in synpunkter. Vet inte när det funnits en diskussion om digital förslagslåda?

Skrivet av: ,

Kände inte att du svarade på min fråga. Tycker du det som din kollega i Lomma säger är fel. Han verkar vara ganska väl insatt i frågan. Kanske dags att fråga oss väljare vad vi tycker. Alltså din väljare inte de andra partierna.

Skrivet av: Mats,

Lommas representanter får uttala sig utifrån sina erfarenheter och utifrån sin situation. Jag känner inte igen mig i det som beskrivs därifrån. Vellinge jobbar annorlunda med krav i förfrågningsunderlag och systematiskt uppföljningsarbete. Jag tror inte det är driftsformen i sig som är det som avgör kvaliteten i verksamheten utan styrning, ledning och tydlig målsättning som spelar roll. I Vellinge görs årliga brukarundersökningar utöver verksamhetsuppföljning och resultatet av dessa är en viktig del av utvecklingsarbetet. Som invånare måste det viktigaste vara innehållet i verksamheten och snarare än vem som driver verksamheten. Kommunen fråntar sig inte ansvaret och det är oerhört viktigt att poängtera. Varför Lomma hamnat där de hamnat vill jag inte spekulera i.

Skrivet av: ,

Finns en liten lekplats i Östra Grevie, Kapellvägen. Förr var den väldigt mysig, nu är den nergången och finns endast 2 gungor för större barn. Finns det planer på att rusta upp den ? När man sen går förbi det privata dagiset så ser det jättetråkigt ut.

Skrivet av: Stina,

Inget som ligger i plan nu vad jag känner till iaf. Får skicka vidare synpunkten.

Skrivet av: ,

Jag brukade ställa frågor här och tyckte det var en bra idé. Men tyvärr känner jag att inget händer. Allt som behöver förbättras i kommunen måste alltid anmälas, ringas in till Vellinge direkt eller chattas om här. Det saknas en framåtlutande styrning i kommunen enligt mig när man talar om förvaltning och service. När det kommer till att exploatera och inviga saker så saknas inget driv från er sida.

Skrivet av: Skanörsbo,

Så ska det ju inte vara. Vad tänker du på att det inte händer något?

Skrivet av: ,

Hej, En uppföljning av frågan angående skolplatser i östra delarna. Vore det inte rimligare att se om man kan öka kapaciteten på skolan i Västra Ingelstad? Det flesta som flyttar in nu till byarna i öster gör det för att kunna utnyttja tåget för pendling. Att då ändå vara tvungen att ta bilen till Hököpinge (ca 1,4 mil från där jag bor i Ö Grevie) för att hämta på fritids t.ex känns ju inte så vettigt eller miljövänligt. Jag tror dessutom inte föräldrarna i ljunghusen hade accepterat att deras bara skulle gå i skola i Vellinge tätort t.ex.

Skrivet av: Andreas,

Framtidskompassen är en friskola och de har tillstånd för ett visst antal elever från Skolinspektionen. De skulle mycket väl kunna begära tillstånd för fler elever vilket jag påtalat för dem att det finns ett behov av. Finns inte plats på skolan i V Ingelstads blir det skolskjuts till sin närskola som i nuläget är i Vellinge tätort. Det finns inget planuppdrag för skolbyggnation i V Ingelstad just nu.

Skrivet av: ,

Hej Carina. Vill börja med att jag tycker ni överlag gör ett bra jobb. Vill fråga hur dur ser på Lomma kommuns kommunalisering av äldreomsorgen. Vad är det som gör att ni tycker att en privat styrelse är mer kompetenta att driva verksamheten än en nämnd. Det är i mina ögon det som skiljer privat o kommunal driven verksamhet. Personalen o ledningen kan man ju ta över.

Skrivet av: Mats,

I Vellinge har vi överlag goda erfarenheter av privata aktörer. Oavsett driftsform måste man följa upp verksamheten och vara tydlig med att ställa kvalitetskrav i upphandlingen. Följs inte avtalet måste krav på åtgärder ställas. Följer man inte upp och ställer man inte tydliga krav kommer inte verksamheten bli bra. Det är viktigare med kontroll och styrning än själva driftsformen i sig. Finns helt klart både bra och dåliga exempel inom såväl kommunal regi som privat.

Skrivet av: ,

Jag undrar om personal i hemtjänsten och på boenden, även de privata, kontrolleras för infektion? Har Kommunen ett övergripande ansvar i det läget vi befinner oss i nu?

Skrivet av: Ann,

Det är inte kommunen eller privata aktörer som testar personal. Det är hälso- och sjukvården som genomför provtagningar. Provtagningar görs enbart på personer som bor på äldreboenden och och på personer som behöver läggas in på sjukhus. Iaf har jag uppfattat att det är det som gäller i nuläget. I övrigt gäller ju samma principer för personal som för alla andra. Var noga med handhygien och om du känner sjukdomssymtom ska du stanna hemma.

Skrivet av: ,

Hur ser det ut med skola i de östra delarna av kommunen. Med tanke på hur det byggs så behövs det skolplatser. Finns bara en skola....

Skrivet av: Linda,

Se mitt svar ovan. Planeras och projekteras för ny skola Hököpinge för att möta ett utökat behov den östra delen av kommunen.

Skrivet av: ,

Hej. Jag bor bakom nya bullerplanket längs motorvägen. Vi upplever inte att ljudet har blivit något lägre! Finns det något mer att göra för att det ska bli lite bättre för oss? Skall det göras nya ljudmätningar nu när allt är färdigt? Tack

Skrivet av: Lisa,

Jag hoppas du kommer märka skillnad nu när den sista delen kommer på plats kring nya resecentrum. Trafikverket har även sin del som de ska bygga om över tunneln. Vi får göra mätningar när hela skyddet är på plats och se hur effekten blivit.

Skrivet av: ,

Hej, Hur ser ni på behovet av grundskoleplatser i de östra delarna av kommunen? Idag finns Framtidskompassen i Västra Ingelstad och täcker en del av behovet men med utbyggnaden av Östra Grevie, Västra Ingelstad och Arrie så känns det som om det kommer inom snar framtid vara brist på grundskoleplatser inom närområdet för dess byar

Skrivet av: Andreas,

Det finns en antagen detaljplan för ny grundskola i Hököpinge och den kommer vara färdig 2023/2024. Den kommer byggas dels för att täcka ett ökat behov i Hököpinge och Gessie men också för att möta ett ökat behov i V Ingelstad, Arrie och Ö Grevie. Det finns en antagen plan för en ny förskola i Ö Grevie och det finns i nuläget överkapacitet av föreskoleplatser i V Ingelstad.

Skrivet av: ,

Är rullstolsburen. Jag har inte fått återkoppling på avvikelser jag har gjort via Vellinge.se gällande hemtjänst. Önskar få svar på dessa.

Skrivet av: Petra,

Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med den typ av frågor här i chatten utan då får vända dig till din handläggare.

Skrivet av: ,

Är rullstolsburen. Vc Vellinge har ej våg för rullstolsburen. Har behov av att väga mig för att ha koll på min vikt. En jämlikhetsfråga att ha rätt till att väga sig ett hälsoperspektiv. Har tidigare vägt mig på Eskilsgården, denna möjlighet är nu borta, frågat på Omsorgsorgens hus i Höllviken men fick till svar vid besöket att vågen bara är till för de boende! Vc har ej kunnat lösa detta.

Skrivet av: Petra,

Jag får skicka denna fråga vidare till omsorgsavdelningen. Ber dig i första hand att vända dig dit för att få svar på dina frågor. Jag är tyvärr inte insatt i detaljfrågor.

Skrivet av: ,

Hej Om kommunen behöver hjälp av frivilliga hur kommer ni att kommunicera det?

Skrivet av: Ann,

Det finns både näringsidkare och privatpersoner som har hört av sig och erbjudit hjälp med anledning av händelseutvecklingen kring coronaviruset. Vi sätter dem i kontakt med berörda parter. Behöver vi hjälp kommer vi att kommunicera detta via hemsidan och/eller via fb och andra kanaler. Vi uppdaterar löpande hemsidan med aktuell info så kan vara bra att hålla utkik där.

Skrivet av: ,

Är rullstolsburen. Jag avslutade min hemtjänst 15/3. Har hjälp på morgonen att duscha, behjälplig vid förflyttning och påklädning. Arbetar 75% i Malmö. Jag tillhör riskgrupp och vill ej ha in personal dagl i mitt hem på grund av Coronaviruset. Min sambo hjälper mig nu på morgonen innan han kör till sitt heltidsarbete. Enl biståndshandläggaren Marie Franzén ska jag betala full avgift hela Mars månad vilket jag tycker är helt fel enligt rådande omständigheter. Tacksam för svar.

Skrivet av: Petra,

Hej Jag kan tyvärr inte svara på den frågan här och nu utan får bli en diskussion mellan dig och handläggaren.

Skrivet av: ,