Hoppa till innehåll

Offentlig konst 2

Har du sett konsten som finns runt omkring dig i i Vellinge kommun?

Den offentliga konsten finns mitt ibland oss och i vår vardag. I Vellinge kommun finns den tex. på torg, tågstationen, längs havet, i tunnlar och i bostadsområden. Den är tillgänglig för alla. Varje konstverk har sin egen historia att upptäcka och här tar vi med dig på en resa av olika uttryck, material och innebörd.

Den offentliga konsten har stor betydelse för platsers attraktivitet och är en del av ortens historia och kulturarv. Den blir en spegling av kommunen i dåtid, samtid och in i framtiden. Det är många som är inblandade för att få konstverket på plats. Det kan handla om markberedning, plattsättning, ljussättning, plantering, skylt, registrering och skötsel av konstverket.

Här har vi samlat den offentliga konsten för att du ska upptäcka och veta mer om de konstverk som samspelar med sin omgivning i vårt gemensamma stadsrum. Konstverken har blivit bekostade av kommunen eller av Vellingebostäder samt donerade av privatpersoner och stiftelser.

Den offentliga konsten lever först i mötet med betraktaren. Stanna upp, se och reflektera antingen på plats eller digitalt!

Konstverk

5 juli, 2022

Badaren

5 juli, 2022

Torso

5 juli, 2022

Lotusblomman

5 juli, 2022

Madonna

5 juli, 2022

Vargtorget

5 juli, 2022

Väktaren

5 juli, 2022

Fantasi

5 juli, 2022

Blå hästhuvud

5 juli, 2022

Kvinnoträdet

5 juli, 2022

Paret

Anders Johansson