Hoppa till innehåll

Idrottsrådet Vellinge

Vi brinner för föreningslivet i Vellinge kommun och ser stora möjligheter och många fördelar med att samverka för att på bästa sätt fortsätta att påverka våra barn och ungdomar genom idrotten.

Rådets syfte och primära uppdrag är att i övergripande strategiska frågor vara idrottsrörelsens språkrör i dialogen med kultur- och fritidsförvaltningens politiker och tjänstemän, i ärenden och frågor som berör idrotten.

Från vänster: Frida Myllenberg, Ken Kvist, Sandra Lehmann samt Kajsa Murmark.

Syftet med Vellinge kommuns Idrottsråd är:

● Att representera kommunens föreningsliv i stort
● Fungera som en samtalspart in mot kommunen
● Utbilda och utveckla “Idrott för alla”
● Främja samarbete och utbyte mellan kommunens idrottsföreningar
● Att anordna en årlig Idrottsgala för att lyfta kommunens idrottsprestationer

Kontakta oss:

idrottsradet@vellinge.se

Publicerad:
6 juli, 2021