Hoppa till innehåll

Kultur i skolan

Alla barn och unga i åldrarna 3, 6, 9, 12 och 15 år i Vellinge kommun får varje höst ta del av en kostnadsfri kulturaktivitet - Kulturgaranti. Kulturgarantin omfattar både de kommunala och fristående förskolorna och grundskolorna. 

Treåringarna får en kulturupplevelse inom musik, sexåringarna inom teater/dans, åk 3 inom film, åk 6 inom litteratur och åk 9 inom konst.

Urvalet av arrangemang är gjort i samarbete med kulturombud och bibliotekarier. Arrangemangen är gratis och är en garanti för att alla elever i nämnda åldersgrupper ska få en speciell kulturupplevelse med professionella aktörer.

Lärarintroduktion

Till alla aktiviteter ingår en lärarintroduktion. Lärarintroduktionen sker ett par veckor före aktiviteten detta för att pedagogen ska kunna förbereda eleverna på bästa sätt är det en förutsättning. Minst en pedagog från varje förskola/skola deltar. Anmälan görs via e-post till margareta.e.mansson@vellinge.se senast sju dagar före introduktionen.

Anmälan

Till alla aktiviteter har varje skola blivit tilldelad en dag och tid som måste bekräftas med e-post till margareta.e.mansson@vellinge.se. Uppge skola, klass, antal och kontaktperson.

Om er skola inte kan den tilldelade dagen gör ni själva ett byte med en annan skola med ungefär samma elevantal.

Aktuella datum 2019

Anmälan till lärarintroduktionen senast den 2019-

Bekräftelse på tilldelad aktivitetsdag senast den 2019-

Publicerad:
15 november, 2018