Årskurs 7

Årskurs 7, Cirkus Cirkör – Skapande skola

I konceptet Cirkus de Luxe får skolelever, genom show och workshop, både en kulturell och fysisk upplevelse. Cirkus Cirkör har över 20 års erfarenhet av att arbeta med cirkus i skolorna och vet att det är en oslagbar kombination att eleverna först får se artisterna på scen och sedan får möta dem som pedagoger i en workshop. I cirkusshowen gestaltar artisterna vikten av samarbete, tillit och rätten att få vara sig själv.

Laban_volt_2_ChristinaSimpson.jpgCirkus är en konstform där bredden av cirkusdiscipliner gör att elever lätt kan hitta sitt eget uttryckssätt. Artisterna uppmuntrar eleverna att i olika övningar våga mer, hitta sin balans, känna tillit och tilltro till andra. När eleverna får pröva, öva och lyckas stärks deras självförtroende och självkänsla. I övningarna får de också uppleva hur olika kroppar och bakgrunder stärker och kompletterar varandra.

Platserna måste bekräftas av skolans kulturombud

Den 16 september är det två shower i Halörshallen.
Uppdelningen för skolorna är denna:
Kl. 10.30 Ljungenskolan, Sandeplanskolan, Ängdala skolor
Kl. 13.30 SF Montessori, Stora Hammars skola, Tångvallaskolan, Skanörs skola

Skola

Plats

Datum

Tid

Antal platser

Ljungen särskola Halörshallen 17 september kl. 9-10.30 14
Ljungenskolan Halörshallen 17 september kl. 10.45-12.15 26
Ljungenskolan Halörshallen 17 september kl. 13.15-14.45 27
Sandeplanskolan Halörshallen 18 september kl. 9-10.30 27
Sandeplanskolan Halörshallen 18 september kl. 10.45-12.15 27
Sandeplanskolan Halörshallen 18 september kl. 13.15-14.45 27
Tångvallaskolan Halörshallen 19 september kl. 9-10.30 19
Tångvallaskolan Halörshallen 19 september kl. 10.45-12.15 19
Sf Montessori Halörshallen 19 september kl. 13.15-14.45 21
Stora Hammars skola Halörshallen 20 september kl. 9-10.30 26
Ängdala skolor Halörshallen 20 september kl. 10.45-12.15 26
Ängdala skolor Halörshallen 20 september kl. 13.15-14.45 27
Stora Hammars skola Halörshallen 23 september kl. 9-10.30 27
Skanörs skola Halörshallen 23 september kl. 10.45-12.15 24
Skanörs skola Halörshallen 23 september kl. 13.15-14.45 23

Den 24 september är det en show i Södervångshallen.
Kl. 10.30 för skolorna Framtidskompassen Vellinge, Herrestorpskolan, Framtidskompassen V Ingelstad och Södervångskolan.

Skola Plats Datum Tid Antal platser
Framtidskompassen Vellinge Södervångshallen 25 september Kl. 9-10.30 23
Framtidskompassen Vellinge Södervångshallen 25 september Kl. 10.45-12.15 23
Herrestorp Södervångshallen 25 september Kl. 13.15-14.45 21
Framtidskompassen V Ingelstad Södervångshallen 26 september Kl. 9-10.30 23
Framtidskompassen V Ingelstad Södervångshallen 26 september Kl. 10.45-12.15 23
Herrestorp Södervångshallen 26 september Kl. 13.15-14.45 22
Södervångskolan Södervångshallen 27 september Kl. 9-10.30 22
Södervångskolan Södervångshallen 27 september Kl. 10.45-12.15 21
Södervångskolan Södervångshallen 27 september Kl. 13.15-14.45 21
Publicerad:
25 januari, 2019
Senast uppdaterad:
24 maj, 2019