Årskurs 1

”Kära nån” med Expressteatern

Eleverna får träffa skådespelarna i Expressteatern två gånger.Kara_nan-A3-ut-text.jpg

Föreställning (ca 40 min) Eleverna ser föreställningen KÄRA NÅN! på Expressteaterns scen i Malmö. Buss ingår.

Viola är en äldre dam som tar sin tid, i en omständlig, komisk och poetisk anda. Vardagens bestyr med glasögonen, käppen, posten, tidningen, kaffet och minnena.

Så dyker Marit från Härlig Hem Hjälp (HHH) upp, och vänder upp och ned på Violas värld. I denna föreställning får den unga publiken göra bekantskap med ålderdomen. Genom komiska förvecklingar och fysiskt spel, kan den unga publiken uppleva att de kanske har mycket gemensamt med de äldre.

Viola är en äldre dam som tar sin tid, i en omständlig, komisk och poetisk anda. Vardagens bestyr med glasögonen, käppen, posten, tidningen, kaffet och minnena. Så dyker Marit från Härlig Hem Hjälp (HHH) upp, och vänder upp och ned på Violas värld. I denna föreställning får den unga publiken göra bekantskap med ålderdomen. Genom komiska förvecklingar och fysiskt spel, kan den unga publiken uppleva att de kanske har mycket gemensamt med de äldre.

Skola

Datum

Tid

Antal deltagare

Framtidskompassen Vellinge 24 september kl. 9.30 48
Håslövs Byaskola 24 september kl. 9.30 8
Sandeplanskolan 24 september kl. 11.00 48
Framtidskompassen V Ingelstad 25 september kl. 9.30 43
S F Montessori 25 september kl. 11.00 15
Skanörs skola 25 september kl. 11.00 38
Herrestorp 26 september kl. 9.30 49
Ängdala 26 september kl. 11.00 46
Södervångskolan 27 september kl. 9.30 42
Stora Hammars skola 27 september kl. 11.00 51
Tångvallaskolan 30 september kl. 9.30 26
Ljungenskolan 30 september kl. 9.30 35
Ljungenskolan särskolan 30 september kl. 11.00 15
Ljungenskolan 30 september kl. 11.00 35

Workshop KÄRA NÅN! på er skola (30 min) - Kroppspråk och komik. I denna workshop lär barnen sig att använda kroppen för att spela fram enkla, komiska situationer. Vi undersöker hur känslor påverkar kroppen och rytmen. Workshopen börjar med en kort uppvärmning samt en introduktion till mimkonst. Därefter arbetar vi med korta, fysiska improvisationer.

Skola Datum Antal klasser
Framtidskompassen V Ingelstad 8 oktober 2
Framtidskompassen Vellinge 9 oktober 2
Herrestorp 9 oktober 1
Herrestorp 10 oktober 1
Håslövs Byaskola (kommer till Södervång) 10 oktober
Södervångskolan 10 oktober 2
Ljungenskolan 11 oktober 3
S F Montessori (samkör med Tångvalla) 14 oktober 1
Tångvallaskolan 14 oktober 1
Sandeplanskolan 14 oktober 1
Ängdala 15 oktober 2
Sandeplanskolan 15 oktober 1
Stora Hammars skola 16 oktober 2
Skanörs skola 17 oktober 2
Ljungenskolan särskolan 17 oktober 1
Publicerad:
25 januari, 2019
Senast uppdaterad:
24 maj, 2019