Hoppa till innehåll

Fritidsledarnas tre inriktningar

En unik del i att vara fritidsledare i Vellinge kommun är våra tre inriktningar. Förutom att vara fritidsledare är vi också Fältgruppen, vi arbetar på våra fyra fritidsgårdar och vi finns på alla skolor. Dessa tre inriktningar kallar vi våra tre ben.

Fältgruppen

Fältgruppsarbete bedrivs i hela kommunen året runt. Vi fritidsledare arbetar främjande och stödjer och vägleder våra ungdomar i deras dagliga gärning samt söker kontakt med ungdomarna på deras naturliga mötesplatser.

Fältgruppen är uppdelad i två grupper. Den norra gruppen består av personal från fritidsgårdarna i Vellinge och Västra Ingelstad och den södra gruppen består av personal från Skanör/Falsterbo och Höllviken.

Fritidsgård

Fritidsgården är en naturlig mötesplats där ungdomarna har en möjlighet att träffa vänner och fritidsledare, som fungerar som vuxna vägledande förebilder.

Ungdomarna är en resurs i verksamheten. De får möjligheten att själv ansvara för olika verksamheter och blir engagerade i olika projekt. Vi arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på det positiva och friska hos ungdomarna.

Skolan

Här finns vi främst till för att vara en trygghet och bygga bärande relationer med skolans ungdomar. I vårt arbete för att motarbeta utanförskap, droger och våld är det viktigt för oss att vi fungerar som en naturlig del i skolan och vi samarbetar väl med skolans personal. Gynnar det någon av skolans ungdomar är vi alltid intresserade av vad det är. Ungdomarna ska känna att de kan finna en vuxen förebild i oss.

Senast uppdaterad:
4 april 2024 10:11