Vår lärplattform Vklass

I Vellinge kommun används Vklass som lärplattform. Via Vklass kan du följa ditt barns utveckling i olika ämnen. Det är också här som du får information om praktiska saker som är viktiga att känna till.

Vklass

I Vellinge kommun kommunicerar lärare, elever och vårdnadshavare via Vklass. Varje elev och vårdnadshavare har sina egna konton. Vklass används av både kommunala förskolor och skolor.

I Vklass hittar du både praktisk information från skolan, och information om ditt barns utveckling i olika ämnen. Här finns bland annat matsedel, scheman och planeringar. Du hittar också information om läxor samt omdömen, betyg och annan dokumentation.

Via Vklass kan du lätt komma i kontakt med elevens lärare och annan skolpersonal.

Logga in på Vklass för elever och personal

Logga in på Vklass för föräldrar

Frånvaroanmälan

Om ditt barn behöver vara frånvarande från skolan är det i första hand via Vklass du ska anmäla det. Om detta inte är möjligt kan du även lämna frånvaroanmälan via telefon 010-888 70 50. Ring före kl. 07.45.

För att kunna anmäla ditt barns frånvaro via telefon måste du vara registrerad som vårdnadshavare i Vklass.

Publicerad:
21 september, 2018
Senast uppdaterad:
8 maj, 2019