Hoppa till innehåll

Qualis kvalitetssäkring

Rektors uppdrag är att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet. Vellinge kommun arbetar med Qualis för att säkerställa kvalitet i utbildningen.

Vellinge kommun använder verktyget Qualis för att kvalitetssäkra alla skolformer som finns i kommunen. Verktyget består av enkäter till barn, elever, personal och föräldrar. Förutom det granskas alla skolor och förskolor vart tredje år av Qualis.
På grund av lagändring 2020 kan Vellinge kommun inte publicera resultatet av Qualisenkäten.

Senast uppdaterad:
19 juni 2019 02:52