Hoppa till innehåll

IT i skolan

Datorer och andra tekniska hjälpmedel ska vara en naturlig del i den dagliga undervisningen. Elever med koncentrationssvårigheter, lässvårigheter eller andra stödbehov kan få extra utrustning för att underlätta sin inlärningsprocess. Kom ihåg att det också finns regler för hur elevdatorerna ska användas.

Självservice

Regler för användning av elevdator

Vellinge kommun tillåter inte nedan beteende på elevdatorer

Den som bryter mot Vellinge kommuns regler kan riskera att stängas av från internet och polisanmälas om brott misstänks. Missbruk eller avsiktlig förstörelse av dator eller läsplatta kan leda till skadeståndskrav från Vellinge kommun.

Alla regelbrott kring datoranvändning meddelas skolans IKT-ansvarig.

Utrustning för att underlätta lärandet

Vellinge kommuns IKT-pedagoger finns tillgängliga i verksamheten för de elever som är i behov av extra digital utrustning som datorprogram eller materiellt stöd till sin dator eller läsplatta.

Hjälpen riktas främst till de elever med koncentrationssvårigheter, lässvårigheter och skrivsvårigheter. Kommunens mål är att skolan ska kunna erbjuda kunskap om alternativa lösningar för att underlätta undervisningen för alla elever.

Kontakta elevens mentor när

Publicerad:
21 september, 2018
Senast uppdaterad:
2 april, 2019