Felanmälan av digital enhet

Självservice

Felanmälan av digital enhet i grundskolan

Grundskolan är obligatorisk och kostnadsfri för alla barn. Som förälder till en elev i grundskolan med tillgång till elevdator ska du skriva under en överenskommelse med kommunen. Detta görs via e-tjänsten.

Överenskommelsen innebär att du och ditt barn är informerade om de regler som gäller vid lån av en elevdator eller läsplatta. Om en lånad enhet blir skadad eller försvinner så ska du vända dig till skolans IKT-pedagog. Om enheten skadats eller försvinner på grund av vårdslöshet, kan en rättslig process bli aktuell.

Felanmälan av digital enhet på gymnasiet

Gymnasiet är inte en obligatorisk skolform. Därför gäller inte samma regler för försäkringen kring elevdatorn som i grundskolan. Skulle skada på enheten inte täckas av vårt försäkringbolag, eller behandlas som garantiärende, kan elevens vårdnadshavare vara betalningsansvarig. Det innebär att en självrisk eventuellt ska betalas för att eleven ska få ut en vara ny dator, eller för att reparationen ska kunna göras.

Om du är elev på gymnasiet och din digitala enhet går sönder eller försvinner, så ska du följa instruktionen nedan.

  1. Eleven ska logga in på V-klass
  2. Välja "Utbildning och Barnomsorg"
  3. Sedan välja "Felanmäl din elevdator"
  4. Välj skola i nästa steg som tar eleven till rätt formulär
  5. Formuläret ska noggrant fyllas i - försök vara så tydlig som möjligt
  6. När skadan är registrerad får eleven ett ärendenummer - skriv upp detta
  7. Numret används för att identifiera felanmälan

Felanmäl elevenhet

Publicerad:
18 september, 2018
Senast uppdaterad:
12 juni, 2019