Hoppa till innehåll

Samhällsviktig verksamhet - anmälan för barnomsorg

Vid en eventuell stängning av för- och grundskola kan du som har ett samhällsviktigt arbete och barn i kommunal förskola eller skola erbjudas barnomsorg i förskola och fritidshem. Det gäller barn upp till och med årskurs 6.

Arbetar du inom en samhällsviktig verksamhet och inte kan ordna barnomsorg med annan vårdnadshavare eller närstående person ansöker du om barnomsorg inom förskola eller fritidshem genom vår e-tjänst.

Anmäl här

Innan du ansöker

Det är din arbetsgivare/uppdragsgivare som bedömer om företaget/organisationen du arbetar i bedriver samhällsviktig verksamhet. Arbetsgivaren/uppdragsgivaren tar också ställning till vilka arbetstagare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanställt en lista med exempel på sektorer som är samhällsviktiga. På MSB:s hemsida finns exempel på verksamheter och arbeten inom varje sektor, och även stödfunktioner till samhällsviktiga verksamheter.

Eftersom en eventuell stängning har till syfte att minska smittspridning ska så få barn som möjligt vara i förskola eller på fritids. Därför erbjuds plats endast till barn där

Exempel på samhällsviktig verksamhet

Senast uppdaterad:
30 augusti 2020 15:55