Hoppa till innehåll

Åtgärder inom förskola och grundskola med anledning av coronavirus

Vellinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt.

Vad gör förskolor, skolor och fritidshem för att minimera smittspridning?

För att minimera smittspridningen görs anpassningar av verksamheten på förskolor, skolor och fritidshem. Åtgärderna varierar beroende på behov och förutsättningar. Några exempel på åtgärder som kan vidtas är att vi:

Friska barn måste vara i skolan

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan eller grundsärskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Om ett barn eller en elev blir sjuk under dagen ska barnet/eleven gå hem så snabbt som möjligt. Om ditt barn inte brukar gå hem själv ber vi dig som förälder/vårdnadshavare att snarast möjligt hämta ditt barn efter att du blivit kontaktad av personal.

Om beslut är fattat om fjärrundervisning för ditt barns skola eller klass så ska ditt barn delta i undervisningen på annan plats enligt det schema som finns.

Så här hanterar vi information vid konstaterade fall av covid-19 i förskolor, grundskolor och grundsärskolor

Vid konstaterade fall av covid-19 följer Vellinge kommuns kommunala förskolor och skolor de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne ger. Skolorna informerar enligt Smittskydd Skånes riktlinjer. Smittskydd tar individuell kontakt vid smittspårning. De som har fått information om att de kan ha varit utsatta för smitta bör stanna hemma vid minsta symtom och testa sig för covid-19.

Vem kan besluta om stängning eller övergång till fjärr- eller distansundervisning vid fall av covid-19?

Det är utbildningsnämndens ordförande som på delegation fattar ett sådant beslut. Beslutet kan inte fattas av en enskild rektor.

Hur vet jag om mitt barn ska stanna hemma?

Det är viktigt att barn och elever undviker att sprida smitta vidare på förskolan eller skolan. Vellinge kommun följer Folkhälsomyndighetens och Region Skånes rekommendationer. Information om när barn och vuxna ska stanna hemma hittar du på Region Skånes sidor på 1177.se

Information från Region Skåne på 1177.se

När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som har konstaterad Covid19 ska följa de rekommendationer som finns för hushållsnära kontakter och stanna hemma från förskola och skola. Förhållningsregler kring hur länge barnet ska stanna hemma samt eventuell rekommendation av provtagning ges av Smittskydd Skåne.

Barn behöver inte vara hemma om hushållskontakt väntar på provsvar utan först när smitta hos någon i hushållet konstaterats via provsvar.

Information om vad som när någon i hushållet är bekräftad smittad av covid-19 på 1177.se

Vad gäller om jag som vårdnadshavare eller annan anhörig hör till en riskgrupp?

Vårdnadshavare kan inte kan hålla sina barn hemma med hänvisning till risk för dem själva om de hör till en riskgrupp. Man kan inte heller hänvisa till andra anhöriga i riskgrupper. Barnens rätt till utbildning gäller även i dessa fall och undervisningen sker på plats för friska barn, om inte beslut är fattat om fjärrundervisning.

Vad gäller för barn som är hemma med symtom – hur kan de delta i skolarbetet?

Det är rektor som ansvarar för hur arbetet i respektive enhet organiseras så att elever som är hemma med lindriga sjukdomssymtom kan följa skolarbetet. Som exempel kan ansvariga för respektive årskurs skicka information i veckobrevet om vad som kommer att behandlas inom respektive ämne under kommande vecka. På så sätt kan de elever som är hemma med symtom, i de fall de har möjlighet att göra det, arbeta med uppgifterna hemifrån.

I övrigt fungerar det som vanligt: sjuka barn ska vara hemma och vila, friska barn ska vara i skolan.

Sjukanmälan

Tänk på att det är viktigt att du fortsätter att anmäla eventuell frånvaro av dina barn varje dag.

Vad gäller om jag är permitterad från arbetet?

Det finns i nuläget inget beslut om förändrad vistelsetid i förskola och fritidshem för barn vars vårdnadshavare i någon grad permitterats från sitt arbete. Vistelsetiden är därmed i nuläget densamma som tidigare beslutats – alltså densamma som beviljats innan man blev permitterad.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Vi har full förståelse för att det finns många frågor med anledning av den situation som nu råder. Våra förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem arbetar fortsatt med att ge barnen den bästa möjliga utbildning, omsorg och tillsyn. Vi gör allt vi kan för att ge barnen de bästa förutsättningarna utifrån de rådande omständigheterna.

Om du har frågor, synpunkter eller vill ha kontakt så kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola eller skola. Du kan också kontakta oss på utbildningsavdelningen centralt. Du når oss via Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00

Publicerad:
3 november, 2020