Hoppa till innehåll

Åtgärder inom förskola och grundskola med anledning av coronavirus

Vellinge kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt.

Vad gör förskolor, skolor och fritidshem för att minimera smittspridning?

För att minimera smittspridningen görs anpassningar av verksamheten på förskolor, skolor och fritidshem. Åtgärderna varierar beroende på behov och förutsättningar. Några exempel på åtgärder som kan vidtas är att vi:

Friska barn måste vara i skolan

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan eller grundsärskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen. Annars riskerar barnet att få ogiltig frånvaro.

Om ett barn eller en elev blir sjuk under dagen ska barnet/eleven gå hem så snabbt som möjligt. Om ditt barn inte brukar gå hem själv ber vi dig som förälder/vårdnadshavare att snarast möjligt hämta ditt barn efter att du blivit kontaktad av personal.

Hur vet jag om mitt barn ska stanna hemma?

Det är viktigt att barn och elever undviker att sprida smitta vidare på förskolan eller skolan. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns alltid uppdaterad information om vad som gäller vid sjukdomssymtom.

Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare

När syskon eller andra familjemedlemmar är sjuka

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola eller skola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Information från Folkhälsomyndigheten om symtom och skydd mot smittspridning

Information från Folkhälsomyndigheten till skola och förskola om covid-19

Provtagning för covid-19 rekommenderas för skolelever

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass (som har fyllt sex år), årskurs 1-9 och i gymnasieålder testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. En viktig anledning till att man testar skolbarn är att det är viktigt för barn och unga att gå i skolan och vara med i aktiviteter för att må bra. Om provet visar att man inte har covid-19 kan man snabbare återgå till att leva som vanligt.

Läs mer om vad som gäller för testning av barn och när man kan återgå till förskola och skola på nedanstående länkar.

Information från Folkhälsomyndigheten om covid-19 hos barn för föräldrar och vårdnadshavare

Provtagning för covid-19 i Skåne på 1177

Vad gäller om jag som vårdnadshavare eller annan anhörig hör till en riskgrupp?

Det har kommit frågor från vårdnadshavare som känner oro för smitta och därför håller sina barn hemma från skolan. Eftersom varken regeringen eller huvudmannen (i detta fall Vellinge kommun) beslutat om skolstängning, ska friska barn vara i skolan och ta del av undervisningen på plats. Verksamheterna följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att säkerställa att risken för smitta minskas.

Det betyder att vårdnadshavare inte kan behålla sina barn hemma med hänvisning till risk för dem själva om de hör till en riskgrupp. Man kan inte heller hänvisa till andra anhöriga i riskgrupper. Barnens rätt till utbildning gäller även i dessa fall och undervisningen sker på plats för friska barn.

Vad gäller för barn som är hemma med symtom – hur kan de delta i skolarbetet?

Det är rektor som ansvarar för hur arbetet i respektive enhet organiseras så att elever som är hemma med lindriga sjukdomssymtom kan följa skolarbetet. Som exempel kan ansvariga för respektive årskurs skicka information i veckobrevet om vad som kommer att behandlas inom respektive ämne under kommande vecka. På så sätt kan de elever som är hemma med symtom, i de fall de har möjlighet att göra det, arbeta med uppgifterna hemifrån.

I övrigt fungerar det som vanligt: sjuka barn ska vara hemma och vila, friska barn ska vara i skolan.

Sjukanmälan

Tänk på att det är viktigt att du fortsätter att anmäla eventuell frånvaro av dina barn varje dag.

Vad gäller om jag är permitterad från arbetet?

Det finns i nuläget inget beslut om förändrad vistelsetid för barn vars vårdnadshavare i någon grad permitterats från sitt arbete. Vistelsetiden är därmed i nuläget densamma som tidigare beslutats – alltså densamma som beviljats innan man blev permitterad.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?

Vi har full förståelse för att det finns många frågor med anledning av den situation som nu råder. Våra förskolor, grundskolor, grundsärskolor och fritidshem arbetar fortsatt med att ge barnen den bästa möjliga utbildning, omsorg och tillsyn. Vi gör allt vi kan för att ge barnen de bästa förutsättningarna utifrån de rådande omständigheterna.

Om du har frågor, synpunkter eller vill ha kontakt så kan du kontakta rektorn på ditt barns förskola eller skola. På sidan Grundskola hittar du en lista på alla grundskolor i Vellinge kommun, på våra kommunala grundskolor hittar du också telefonnummer till våra rektorer.

Du kan också kontakta Vellinge kommun via Vellinge Direkt telefon 040-42 50 00.

Publicerad:
3 november, 2020