Hoppa till innehåll

Höllviken nya skola

Höllviken nya skola är en helt ny skola som startar sin verksamhet i augusti 2019. Här vill vi skapa förutsättningar för elever att möta en värld i snabb förändring.

En ny skola växer fram

Hösten 2019 börjar de första eleverna, födda 2013. Skolan kommer sedan fyllas på underifrån, och växer med en årskull varje år, då nya sexåringar börjar förskoleklass. Det betyder att skolan kommer vara full först läsåret 2028/29, då de som börjar förskoleklass hösten 2019 går i årskurs 9.

Om lokalerna

Skolbyggnaden är ännu inte färdig. Den beräknas vara klar för inflyttning i augusti 2023. Fram till dess är skolans elever fysiskt placerade på Sandeplanskolan. Planeringen av de nya skollokalerna pågår just nu. En tvärprofessionell grupp med arkitekter, byggare, skolledare och utbildningsavdelning tittar på moderna och kretiva skolprojekt. Målet är att skapa den bästa lärmiljön för eleverna.

Om verksamheten

Höllviken nya skola kommer under de fyra första åren att fungera som en egen enhet, men ha ett tätt samarbete med Sandeplanskolan.

På Höllviken nya skola vill vi skapa förutsättningar för elever att möta en värld i snabb förändring. Utöver att ge eleverna grundkunskaper arbetar vi medvetet för att utveckla kompetenser som kommer att vara viktiga i framtiden.

På vår skola utvecklar eleverna nyfikenhet, kreativitet och social kompetens, drivkraft och självledarskap. Vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att bredda och fördjupa lärande.

Fritidshem

Med barn från förskoleklass är Höllviken nya skolas fritidshem en plats för lek, utveckling och social träning. Fritidshemmet är integrerat med Sandeplanskolans fritidshem.

Läs om Sandeplanskolans fritidshem

Sök plats i fritidshem

Praktisk information

Information om skolrestaurang, bibliotek, elevhälsa med mera finns på Sandeplanskolans webbplats.

Sandeplanskolan

Kontakt

Rektor för Höllviken nya skola är Ulf Andersson ulf.andersson@vellinge.se

Publicerad:
28 mars, 2019
Senast uppdaterad:
14 maj, 2020