Hoppa till innehåll

Hököpinge skola

Hököpinge skola är en helt ny skola som startar sin verksamhet i augusti 2019. Här vill vi skapa förutsättningar för elever att möta en värld i snabb förändring.

En ny skola växer fram

Hösten 2019 börjar de första eleverna, födda 2013. Skolan kommer sedan fyllas på underifrån, och växer med en årskull varje år, då nya sexåringar börjar förskoleklass. Det betyder att skolan kommer vara full först läsåret 2028/29, då de som börjar förskoleklass hösten 2019 går i årskurs 9.

Om lokalerna

Skolbyggnaden är ännu inte färdig. Den beräknas vara klar för inflyttning i augusti 2022. Fram till dess är skolans elever fysiskt placerade på Herrestorpsskolan i Vellinge. Planeringen av skollokalerna i Hököpinge pågår just nu. En tvärprofessionell grupp med arkitekter, byggare, skolledare och utbildningsavdelning tittar på moderna och kretiva skolprojekt. Målet är att skapa den bästa lärmiljön för eleverna. Förhoppningen är att det första spadtaget tas under 2020.

Här kan du följa processen

Om verksamheten

Hököpinge skola kommer under de tre första åren att fungera som en egen enhet, men ha ett tätt samarbete med Herrestorpskolan.

På Hököpinge skola vill vi skapa förutsättningar för elever att möta en värld i snabb förändring. Utöver att ge eleverna grundkunskaper arbetar vi medvetet för att utveckla kompetenser som kommer att vara viktiga i framtiden.

På vår skola utvecklar eleverna nyfikenhet, kreativitet och social kompetens, drivkraft och självledarskap. Vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter för att bredda och fördjupa lärande.

Fritidshem

Med barn från förskoleklass är Hököpinge skolans fritidshem en plats för lek, utveckling och social träning. Fritidshemmet är integrerat med Herrestorpskolans fritidshem.

Läs mer om Herrestorpskolans fritidshem

Sök plats i fritidshem

Praktisk information

Information om skolrestaurang, bibliotek, elevhälsa med mera finns på Herrestorpskolans webbplats.

Herrestorpskolan

Kontakt

Rektor för Hököpinge skola är Louise Erlandsson. Du når henne via telefon 040-425570 eller e-post louise.erlandsson@vellinge.se.

För att komma i kontakt med pedagogerna på Hököpinge skola ringer du 040-425510.

Publicerad:
28 mars, 2019
Senast uppdaterad:
9 mars, 2020