Hoppa till innehåll

Särskild skolskjuts

Har du särskilda skäl kan du få skolskjuts med skoltaxi eller specialfordon. Din skola informerar om tider och var du hämtas och lämnas.

Självservice

Vid resa med skolskjutsfordon eftersträvas alltid samåkning. Det innebär att du får acceptera att samåka med andra och att både resväg och restid kan variera.

Du kommer att behöva styrka ditt barns behov av särskild skolskjuts genom att posta eller lämna in intyg till Vellinge kommuns utbildningsavdelning. Om ditt barn är inskrivet på Ljungenskolans grundsärskola behöver du inte skicka in kompletterande intyg.

Intyget ska styrka behovet av skolskjuts och av vilken anledning eleven behöver en viss form av skolskjuts, exempelvis taxi och det ska även framgå för vilken tid skolskjutsbehovet bedöms kvarstå. Intyget ska förtydliga om ansökan grundar sig på en funktionsnedsättning eller annan särskild orsak. Intyget bör vid ansökningstillfället inte vara äldre än 6 månader.

Intyget skickas per post till:

Vellinge kommun
Utbildningsavdelningen
235 81 Vellinge

Besöksadress
Norrevångsgatan 3, Vellinge

Särskild skolskjuts - ansökan (e-tjänst)

Tillfällig skolskjuts

Vellinge kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever inskrivna i Vellinge kommuns verksamheter. Försäkringsinformation finns på Vellinge kommuns hemsida.

Olycksfallsförsäkring - vellinge.se

Elev som råkat ut för ett olycksfall och omfattas av denna försäkring kan ha rätt till ersättning för resekostnader med taxi.
Vid eventuellt behov av taxiresor till och från skola är det vårdnadshavare som ansvarar för att göra anmälan och ersättningsanspråk till försäkringsbolag. När anmälan är genomförd och godkänd kontaktar vårdnadshavaren skolans administration.

För elev som är inskriven i en annan kommuns verksamhet eller i en fristående verksamhet utanför Vellinge kommun är det den kommunens/fristående verksamhets försäkring som gäller.

Publicerad:
16 juni, 2020