Hoppa till innehåll

Modersmål

Modersmål i förskolan ska på samma vis som svenskan utvecklas i den mån det går. Enligt läroplanen är målsättningen att barnen ska få tillgång till modersmålsträning.

Modersmål i förskolan

Enligt läroplanen ska förskolan hjälpa barn med annat modersmål än svenska att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål. Målsättningen är att barn i förskolan ska få tillgång till modersmålträning.

Modersmålträning i förskolan anordnas av respektive förskola. Genom satsning på specialpedagoger inom tal och språk ska kunskapen bli bättre.

Publicerad:
28 augusti, 2018