Hoppa till innehåll

Serveringstillstånd

Du behöver söka tillstånd för att få sälja och servera alkohol till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka både stadigvarande och tillfälligt tillstånd.

Självservice

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd både till allmänheten och till slutna sällskap. Du kan söka ett stadigvarande tillstånd som gäller tills vidare, eller ett tillfälligt tillstånd om du bara ska servera alkohol under en viss tidsperiod.

Undantag

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen är av privat karaktär och

Alla punkter måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

Krav för serveringstillstånd

För att beviljas serveringstillstånd behöver du som sökande och din verksamhet uppfylla en del krav:

Lämplighet

Du ska kunna visa att du har kunskap om alkohollagen, genom ett godkänt intyg på genomfört kunskapsprov. Du kan boka en tid hos handläggaren för att genomföra kunskapsprovet om du inte har gjort det. Du ska visa dina ekonomiska förutsättningar, genom en finansieringsplan. Du ska kunna uppvisa ekonomisk skötsamhet och du får inte vara straffad för något allvarligare brott. Genom att lämna in begärda handlingar ska du själv visa att du uppfyller kraven på lämplighet.

Lokalen

Serveringslokalen ska vara avgränsad, ha en överblickbar serveringsyta och det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering. Det ska finnas ett kök i anslutning till serveringslokalen, med lagad eller på annat sätt tillredd mat. Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning och vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Alkoholpolitisk prövning

Serveringstillstånd får nekas om olägenheter befaras, även om övriga krav är uppfyllda. Yttrande inhämtas angående serveringsställets placering, om det finns risk för problem med ordning och nykterhet eller om det finns risk för människors hälsa. Alkoholservering i anslutning till ungdomsmiljöer betraktas som alkoholpolitisk olägenhet. Servering utöver normaltiden, 11:00 – 01:00, medges endast i undantagsfall.

Kommunen inhämtar underlag med uppgifter och yttrande från Kronofogden, Polismyndigheten, Skatteverket, Räddningstjänsten och miljöenheten för prövningen.

Tillfällig alkoholservering och slutna sällskap

Tillstånd för alkoholservering kan ges för en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer, till exempel en förening eller sammanslutning. Arrangemanget får inte vara öppet för nya gäster under pågående tillställning.

Kraven på din lämplighet som sökande är samma som vid stadigvarande tillstånd. Serveringslokalen ska vara avgränsad, ha en överblickbar serveringsyta och det ska finnas tillräckligt med sittplatser för matservering. Det finns dock inget krav på eget kök i anslutning till serveringslokalen, men tillredd mat ska alltid tillhandahållas. Lokalen kan behöva vara registrerad som livsmedelsanläggning och en alkoholpolitisk prövning görs.

Ansökan

Innan du ansöker bör du vara medveten om att prövningsavgiften ska vara betald innan din ansökan handläggs, se information om avgifter nedan.

Ansökan görs via vår e-tjänst ovan. I e-tjänsten kan du välja att hämta dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer hos Bolagsverket

Till ansökan ska du bifoga:

Även om du lånar pengar av till exempel släkt eller vänner ska du i detalj redovisa flödet av pengarna inklusive pengarnas ursprung tillbaka i tiden. Av kontoutdrag ska framgå vem som är kontoinnehavare. Samtliga handlingar måste vara daterade och underskrivna av alla berörda parter.

Handläggaren kan komma att begära in fler handlingar än ovanstående för att kunna göra en bedömning av din ansökan.

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en prövningsavgift för att behandla ansökan om serveringstillstånd och en tillsynsavgift för att utföra tillsyn. Prövningsavgiften ska vara betald innan din ansökan handläggs. Avgiften betalas till Vellinge kommuns bankgiro 5896–1467. Märk inbetalningen ”SERVERING” följt av namnet på serveringsstället som avses. Du kommer sedan att debiteras en årlig tillsynsavgift fram tills att du avanmäler försäljningen.

Läs mer om Ansöknings- och tillsynsavgifter

Publicerad:
5 juli, 2018
Senast uppdaterad:
10 november, 2021