Hoppa till innehåll

Matavfall och fett i avloppet

Här hittar information om hur du ska hantera matavfall, hur du kan minska matavfallet och hur fett ska hanteras i livsmedelsverksamheter.

Verksamhetsavfall

Alla verksamheter i Vellinge kommun är skyldiga att sortera allt sitt avfall. Om du klickar på länken nedan kan du läsa vad som gäller för olika typer av verksamhetsavfall. Här finns också en informationsbroschyr att ladda ner.

Läs mer om Avfall i verksamheter

Matavfall

Allt som blir över när mat bereds, matrester från kunder samt oätliga och kasserade varor räknas som matavfall och ska sorteras ut separat.

Allt matavfall som är jämförbart med hushållsavfall, det vill säga avfall som uppstår i personalmatsalar, fikarum och liknande ska lämnas till den kommunala avfallsinsamlingen. Allt övrigt livsmedelsavfall från verksamheten ska tas om hand, men kommunen har inte monopol på insamlingen. Du kan själv välja vilken aktör som ska ta hand om detta avfall.

Verksamheter kan kostnadsfritt beställa avfallsvagnar och påsar att sortera matavfallet i. Om du vill starta ett abonnemang eller ändra ditt nuvarande abonnemang kontaktar du Serkon på tel 040-42 53 23 eller via e-post info@serkon.se

Du hittar mer information på sidan om Matavfall.

Minska ditt matavfall

Köp inte mer varor än vad som går åt. Tänk efter extra noga när du köper frukt, grönsaker och annan mat med kort hållbarhet. Fundera också på om varorna kan användas till en alternativ rätt om de inte går åt.

Bryt inte kylkedjan. Genom att hålla varorna vid rätt temperatur hela vägen från butiken/grossisten till kyl och frys i din verksamhet förlängs hållbarheten. Sätt varor i kyl och frys direkt när de kommer in.

Lär känna ditt kylskåp. Se till att alltid ha en termometer i kylen och frysen. Placera känsliga livsmedel på den kallaste platsen i kylskåpet. En bra kyltemperatur är + 4 grader.

Prissänk varorna i butiken 1-4 dagar före utgångsdatum. Varor som förvarats rätt håller oftast en tid efter ”bäst före”-datum. Mycket slängs i onödan bara för att datumet passerats. Maten går inte till spillo och kunden känner att den gör en god affär samtidigt som du ökar kunders förståelse för livsmedelskvalitet och hållbarhetsmärkningens innebörd.

Fett i avloppet

Små mängder fett som hamnar i avloppet, till exempel i samband med diskning, ska samlas upp av en fettavskiljare. Den samlar upp fettet som rinner ut i avloppet i en särskild behållare och hindrar det från att nå avloppssystemet. Fett i större mängd får varken hällas ut i avloppet eller i fettavskiljaren. Det innebär att till exempel frityrolja från restauranger inte får hällas ut i vasken eller i golvbrunnar. Större mängder matolja och frityrolja häller du i speciella kärl för återvinning.

Om fett kommer ut i den allmänna VA-anläggningen och skadar avloppet genom att det sätts igen av fett som fastnat, ansvarar fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren - det vill säga hyresgästen som hällt ut fettet - för att åtgärda skadan.

Om du har frågor gällande fettavfall och tömning av fettavskiljare är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt, tel 040-42 50 00.

Publicerad:
24 september, 2018
Senast uppdaterad:
8 april, 2021