Hoppa till innehåll

Lagstiftning och branschriktlinjer

Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumentens intressen. Lagstiftningen omfattar alla led i livsmedelskedjan. Den yrkesmässiga hanteringen av livsmedel är reglerad i ett antal EG-förordningar, livsmedelslagen, livsmedelsförordningen samt i följdförfattningar.

Lagarnas innehåll

Lagstiftningen omfattar bland annat detaljregler och information om:

Exempel på gällande regelverk

Läs mer om aktuell lagstiftning på Livsmedelsverkets hemsida

Branschriktlinjer

Branschorganisationerna är till för dig som företagare. Många av dem har tagit fram branschriktlinjer för att hjälpa företag att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

I branschriktlinjerna beskrivs hur din typ av företag kan arbeta för att följa lagstiftningen. Alla publicerade riktlinjer är granskade och godkända av Livsmedelsverket. De är frivilliga att följa, men de kan vara ett bra stöd i ditt arbete med egenkontroll och hygien.

Läs mer om branschriktlinjerna på Livsmedelsverkets hemsida

Publicerad:
24 september, 2018
Senast uppdaterad:
16 september, 2020