Hoppa till innehåll

Egenkontroll

Du som driver ett livsmedelsföretag är skyldig att ha en väl fungerande egenkontroll för din verksamhet. Vad begreppet egenkontroll innebär och vad som ska ingå hittar du information om här.

Att arbeta med egenkontroll är ett sätt att arbeta förebyggande med livsmedelssäkerhet. Det innebär att du minskar riskerna för dina kunders hälsa och att du kan garantera säkra livsmedel i din verksamhet.

Hur du utformar ditt system för egenkontroll

Grundförutsättningar

Det finns vissa grundförutsättningar för att kunna hantera/tillverka säkra livsmedel. Ett urval av dessa är:

Gör en HACCP-plan för att få koll

När rutiner för att uppfylla samtliga grundförutsättningar finns ska du göra en HACCP-plan. HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points och är ett system för att identifiera, hantera, övervaka och korrigera faror i din verksamhet. I en HACCP-plan identifierar du faror och risker som är förknippade med livsmedelshantering/livsmedelsproduktion och som inte elimineras eller minskas genom att kraven i grundförutsättningarna uppfylls. Riskerna måste styras genom en kontinuerlig övervakning av till exempel en viss process - en kritisk styrpunkt (CCP). Vanliga kritiska styrpunkter är värmebehandling av råvaror, nedkylning av värmebehandlade livsmedel och återuppvärmning av nedkylda livsmedel.

Detta bör ingår i ditt system för egenkontroll:

Hos Livsmedelsverket finns mer information om egenkontroll. Där hittar du vägledningar, branschriktlinjer och förslag på hur ett egenkontrollprogram kan utformas.

Läs mer på Livsmedelsverkets hemsida

Publicerad:
27 september, 2018
Senast uppdaterad:
16 september, 2020